Zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

na uvedeném odkazu najdete výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022.

https://zapisyzs.liberec.cz/skola/zakladni-skola-liberec-jestedska-35488-prispevkova-organizace

Seznam identifikátorů přijatých žáků_podpis

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. je seznam zveřejněn na úřední desce a webových stránkách základní školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Písemně Vám nebudou zasílána.

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v kanceláři školy od 13. května do 27. května 2021 v časech 8 – 11 hodin a 12.30 – 14 hodin.
Předem je možné se domluvit telefonicky na jiném čase.

Rozhodnutí o nepřijetí

Seznam registračních čísel nepřijatých dětí_podpis

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout v kanceláři školy od 13. května do 20. května 2021 v časech 8 – 11 hodin a 12.30 – 14 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána do vlastních rukou zákonných zástupců.
Předem je možné se domluvit telefonicky na jiném čase.

Děkujeme.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content