Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy:

Mgr. Lukáš Houda

l.houda@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00 

            

 

 

 

 

 

Zástupce ředitele:

Pro II. stupeň

Mgr. Eva Bambuchová

e.bambuchova@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00

Pro I. stupeň

Mgr. Lenka Pavlů

lenka.pavlu@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý  15.00 – 16.00

Hospodářka školy:

Petra Kuklová

sekretariat@zs-jestedska.cz           

 

 

 

 

 

HR, personalista:
Mgr. Dana Jirušková

 

 

 

 

 

d.jiruskova@zs-jestedska.cz

 

Školník:

Hanuš Procházka
skolnik@zs-jestedska.cz

.

Pedagogický sbor

Výchovný poradce:
Mgr. Alice Suchomelová

a.suchomelova@zs-jestedska.cz 
konzultace: úterý  15.00 – 16.00

Metodik prevence: 
Mgr. Eva Bednářová

e.bednarova@zs-jestedska.cz 
konzultace: úterý  15.30 – 16.30

Speciální pedagog: 
Mgr. Jitka Marečková

speci.pedagog@zs-jestedska.cz 
konzultace: bližší informace o konzultacích v sekci Poradenství

Školní psycholog: 
Mgr. Dana Fišerová

d.fiserova@zs-jestedska.cz
konzultace: bližší informace o konzultacích v sekci Poradenství

Speciální pedagog: 
Mgr. Klára Ulmonová

k.ulmonova@zs-jestedska.cz
konzultace: bližší informace o konzultacích v sekci Poradenství

PR, fundraising: 
Bc. Gabriela Kodytková

g.kodytkova@zs-jestedska.cz
778 753 710

 

Třídní učitelé: školní rok 2022/2023 

Konzultační hodiny pedagogů budou aktualizovány.

I. A

Mgr. Jana Haršanyi

j.harsanyi@zs-jestedska.cz konzultace: středa 15.00 – 16.00 

I. B

Mgr. Jana Ponertová

j.ponertova@zs-jestedska.cz konzultace: středa  15.00 – 16.00 »Vstup do kalendáře učitele«

I. C

Mgr. Lenka Lehká

l.lehka@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí  15.00 – 16.00

II. A

Mgr. Eliška Mervartová
e.mervartova@zs-jestedska.cz konzultace: středa 15.00 – 16.00

II. B

Mgr. Kateřina Kohoutová

 

k.kohoutova@zs-jestedska.cz
konzultace: středa 15.00 – 16.00

II. C

Mgr. Pavlína Chaloupková

p.chaloupkova@zs-jestedska.cz konzultace: úterý 15.00 – 16.00
»Vstup do kalendáře učitele«

III. A

Mgr. Kateřina Cicvárková

k.cicvarkova@zs-jestedska.cz konzultace: úterý  15.00 – 16.00

III. B

Mgr. Hana Havlíková

h.havlikova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí  15.00 – 16.00 »Vstup do kalendáře učitele«

III. C

Mgr. Gabriela Svobodníková

g.svobodnikova@zs-jestedska.cz konzultace: čtvrtek 15.00 – 16.00 »Vstup do kalendáře učitele«
 

IV. A

Mgr. Radka Vaněčková

r.vaneckova@zs-jestedska.cz konzultace: čtvrtek 15.00 -16.00

IV. B

Mgr. Věra Nováková

v.novakova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00

IV.C

Mgr. Věra Štěpánková

v.stepankova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí  15.00 – 16.00

V. A

Mgr. Jitka Jeníková

j.jenikova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí  15.00 – 16.00
»Vstup do kalendáře učitele«

V. B

Mgr. Pavla Pavlíková

p.pavlikova@zs-jestedska.cz konzultace: čtvrtek 15.00 – 16.00 »Vstup do kalendáře učitele«

V. C

Mgr. Veronika Budinová

v.budinova@zs-jestedska.cz konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00 »Vstup do kalendáře učitele«

VI. A

Mgr. Romana Plecháčová

r.plechacova@zs-jestedska.cz konzultace: úterý 14.30 – 15.30 »Vstup do kalendáře učitele«

VI. B

Věra Nováková (Makarovičová)

v.makarovicova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00

VI. C

PaedDr. Zora Smolková

z.smolkova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00 »Vstup do kalendáře učitele«

VII. A

Bc. Anna Smolková

a.smolkova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00

VII. B

Mgr. Ivana Machačná

i.machacna@zs-jestedska.cz konzultace: čtvrtek 15.00 – 16.00

VII. C

Mgr. Vladimír Nevrkla

v.nevrkla@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek 15.00 – 16.00

VIII. A

Mgr. Iveta Svobodová

i.svobodova@zs-jestedska.cz konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00

VIII. B

Mgr. Blanka Johnstone

b.johnstone@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00

VIII. C

Mgr. Jana Endlerová

j.endlerova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00

IX. A

Mgr. Vojtěch Kučera

v.kucera@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00

IX. B

Mgr. Svatava Stodolová

s.stodolova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00

IX. C

Mgr. Jan Šíma

j.sima@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 16.00 – 17.00 »Vstup do kalendáře učitele«

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Eva Bednářová e.bednarova@zs-jestedska.cz konzultace: úterý 15.30 – 16.30
Mgr. Štěpánka Drahoňovská s.drahonovska@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00
Mgr. Magda Formanová m.formanova@zs-jestedska.cz konzultace: čtvrtek 15.30 – 16.30
Mgr. Dana Jirušková d.jiruskova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00
Bc. Kateřina Karlovcová k.karlovcova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.30 – 16.30
Mgr. Lenka Kloudová l.kloudova@zs-jestedska.cz konzultace: 
Mgr. Dagmar Melicharová d.melicharova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00
Mgr. Daniel Páv d.pav@zs-jestedska.cz
konzultace: středa  15.30 – 16.30 »Vstup do kalendáře učitele«
Ing. Silvia Soukupová

s.soukupova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00

Mgr. Alice Suchomelová a.suchomelova@zs-jestedska.cz konzultace: úterý 15.00 – 16.00
Mgr. Věra Šímová v.simova@zs-jestedska.cz konzultace: středa 15.00 – 16.00
Mgr. Hana Vrabcová h.vrabcova@zs-jestedska.cz konzultace: úterý 15.00 – 16.00
Mgr. Michaela Židová m.zidova@zs-jestedska.cz konzultace: pondělí 15.00 – 16.00
  Bc. Michal Žukov m.zukov@zs-jestedska.cz konzultace: 

 

Vychovatelé / školní družina:

1. odd.

Olga Drahošová

o.drahosova@zs-jestedska.cz

2. odd.

Taťána Szillerová

t.szillerova@zs-jestedska.cz

3. odd.

Jindřiška Gregorová

j.gregorova@zs-jestedska.cz

4. odd.

Bc. Gabriela Kodytková

g.kodytkova@zs-jestedska.cz

5. odd

Jana Kuhnová
vedoucí vychovatelka

j.kuhnova@zs-jestedska.cz konzultace: čtvrtek 15.30 – 16.30

6. odd

Zuzana Kousalová, DiS

z.kousalova@zs-jestedska.cz

 

Vychovatelé / školní klub:

Pavel Zícha p.zicha@zs-jestedska.cz

 

Asistenti pedagoga:

Dita Hrabčáková

Ing. Sláva Jandová 

Jindřiška Gregorová 

Bc. Kateřina Karlovcová 

Zuzana Kousalová, DiS.

Mgr. Kateřina Páralová

Nikola Palocsányiová

Petra Pavlovicsová

Tereza Pekařová

 

Pověřenec GDPR:

Mgr. Aleš Kozák – 724 335 395
gdpr@zs-jestedska.cz

Skip to content