Za starými řemesly

V pátek 2. 10. 2015 jsme s žáky 3. A vyšli do sluncem ozářeného Liberce po stopách našich předků – Za starými řemesly Liberce. Paní Beranová ze společnosti Literapoint pro nás připravila překvapivé informace spojené se zajímavými úkoly.

Dozvěděli jsme se, kde byly Liberecké Benátky, Pivovar, kovárna, kde měli své domy barvíři, soukeníci i pláteníci. Zajímavé bylo zjištění, jaký je rozdíl mezi soukeníky a pláteníky. Žáci se také dozvěděli, že díky válkám, které vedl Albrecht z Valdštejna, vzniklo Sokolovské náměstí, kde nechal postavit pro soukeníky nové Valdštejnské domky – dříve vyrovnané po celém náměstí, aby měl z čeho dát ušít uniformy pro své vojsko.

A jaké bylinky používali barvíři k barvení látek? Mimo jiné kopřivu, cibuli, třezalku, borůvky, ořechové slupky. A proč dříve vařili měšťané pivo ve všech domech „na střídačku“? Proč byl později postaven pivovar na Harcovském potoce poblíž mlýna? Víte, že mlýn stával na místě dnešní Kavárny Nisa – vlastně nejmenované banky? Kudy se do města přiháněl dobytek? Jak vážení byli řezníci, uzenáři a pekaři? Bylo to krásné a milé setkání s historií města, které jsme si všichni pěkně užili.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content