Výzva č. 57, projekt Angličtina on-line

Vzdelavanni_dotykem

Projekt úspěšně ukončen.

Název projektu:        Angličtina on-line

Číslo výzvy:               Výzva č. 57

Doba realizace:        1. 9. 2015 – 31. 12. 2015, výuka bude podpořena do 30. 6. 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1258

Projekt zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Škola čerpá finanční prostředky v klíčové aktivitě:
Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

Cíle realizace klíčové aktivity:

  • podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základní škole, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní
  • využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje

Popis realizace klíčové aktivity:

  • zavedení do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu
  • využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v běžné výuce
  • začlenění kombinované formy výuky do běžné výuky a podpoření stávajícím učitelem cizího jazyka, podpora zvýšení efektivity osvojování jazyka
Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content