Zveřejnění výsledku hlasování pro volby do školské rady 2021

25. 6. 2021

Zveřejnění výsledku hlasování pro volby do školské rady 2021

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

14. 6. 2021

Zveřejnění seznamu kandidátů pro volby do školské rady 2021

Kandidáti zákonných zástupců školy vzešli z návrhů, které byly odevzdány v kanceláři školy.
Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou.

Volby do školské rady 2021_kandidáti_zveřejnění

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace podle volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady města Liberec č. 794/2019 (dále jen „volební řád“)

oznamuje

uskutečnění řádných voleb do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Liberec,
Ještědská 354/88, příspěvková organizace.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků proběhnou dne 24. 6. 2021 od 12.00 do 17.00 hodin v prostoru u školních družin (pavilon D) a v kanceláři školy.

Kandidáty pro volby do školské rady mohou navrhovat zákonní zástupci nezletilých žáků, a to v písemné podobě na adresu Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace, 460 08 Liberec 8, ve lhůtě do 8. 6. 2021. 

Předseda školské rady: Mgr. Pavla Pavlíková (zástupce školy), konec funkčního období

Členové školské rady:

Mgr. Věra Rosenbergová (zástupce zřizovatele)
Kateřina Kafková DiS. (zástupce rodičů)
Stanislav Kučera (zástupce rodičů), konec funkčního období
Mgr. Vojtěch Kučera (zástupce školy)

Formulář volby do ŠR pro zákonné zástupce
Prohlášení kandidáta do voleb ŠR

Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady
Volby do školské rady_informace pro zákonné zástupce
Volební řád pro volby do školské rady

Liberec 26. května 2021                                                         Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content