Školní stravování – pondělí 3. května 2021, přihlášení pouze pro žáky 6. a 8. tříd

Školní stravování

Pondělí 3. května 2021

Vzhledem k malému časovému prostoru pro objednání oběda na pondělí 3. května 2021 je pro žáky 6. a 8. tříd možnost přihlášení přes dotazník ZDE. Tímto způsobem je možné dodatečně přihlásit pouze oběd 1.

Přihlašování bude ukončeno v neděli 2. května 2021 v 10 hodin dopoledne.

Pokud jste stihli objednávku do pátečních 14 hodin, proběhne objednání standardně.

Jednotné informace pro všechny strávníky

Nástupy na oběd jednotlivých tříd jsou stanoveny tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci žáků ve školní jídelně. O harmonogramu nástupu na oběd budou žáky a rodiče informovat třídní učitelé. Pokud žáci půjdou na oběd v průběhu vyučování, po obědě se vrátí do třídy, dokončí výuku a poté odcházejí domů nebo do školní družiny.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce přítomní ve škole.

Výdej obědů pro žáky v distanční výuce

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají v době povinné distanční výuky nárok na oběd, který si mohou odebrat do vlastních nádob. Výdej obědů bude v čase od 10.30 do 13.00 hodin (příchod z Erbenovy ulice přes rampu, předem se nahlásit v kuchyni).

Objednávky obědů

V nabídce budou všechny druhy jídel.

Všichni žáci si přihlašování obědů zajišťují sami. Doporučujeme využívat internetové objednávání nebo objednávky přes mobilní aplikaci. Pro výdej obědů je nutné s sebou nosit čip. Objednání stravy je nutné provést vždy nejpozději den předem do 14.00 hodin na následující den (objednání na pondělí nejpozději v pátek do 14.00 hodin, nelze objednat během víkendu).

Žákům, kteří nebudou mít oběd objednán, nebude umožněno zakoupení oběda na místě v daný den.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Liberec 30. dubna 2021                                                         Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content