Školní klub

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2022/2023 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 7. 9. 2022.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Termín losování stanovil ředitel školy na pondělí 5. září 2022 v 9.00 hodin. Losování bude veřejné.

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2022-23_podpis

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2022/2023 si bude možné vyzvednout ve dnech pondělí 22. srpna až středa 24. srpna a pondělí 29. srpna až čtvrtek 1. září 2022 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2022 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vývěsce školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2022/2023 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 7. 9. 2022. Ve dnech od 1. do 7. září 2022 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Platby za školní klub probíhají bezhotovostním platebním stykem. Měsíční částka je 300,-
Kč a je hrazena ve dvou částkách. Příspěvek můžete uhradit i jednorázově za celý školní rok
(DOPORUČUJEME) bankovním převodem nebo po dohodě s vedoucí vychovatelkou hotově
na sekretariátu ZŠ.
1. platba za září – prosinec 1 200,- Kč, uhrazena do konce září.
2. platba za leden – červen 1 800,- Kč, uhrazena do konce ledna.

 

Informace o platbě:

Číslo účtu: 6438652/0800

Zpráva pro příjemce:

PŘÍJMENÍ, JMÉNO A TŘÍDA

 

S dotazy ke školní družině se obracejte na pana vychovatele Pavla Zíchu.
p.zicha@zs-jestedska.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                  

vedení školy

 

Skip to content