Školní klub

Oznámení o přerušení provozu školní družiny, školního klubu a kroužků

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Zveřejnění výsledků o přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022 bylo rozhodnuto na základě stanovených kritérií.

ZÁPIS Z LOSOVÁNÍ_ŠK_9_2021

Termín losování stanovil ředitel školy na pátek 3. září 2021 v 10.00 hodin. Losování bude veřejné.

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2021-22

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2021-22

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2021/2022 si bude možné vyzvednout ve dnech pondělí 23. srpna až středa 25. srpna a pondělí 30. srpna až středa 1. září 2021 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2021 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vývěsce školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 6. 9. 2021. Ve dnech od 1. do 6. září 2021 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

S dotazy ke školní družině se obracejte na pana vychovatele Pavla Zíchu.
p.zicha@zs-jestedska.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                  

vedení školy

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče žáků naší školy,

s ohledem na zvýšený pohyb osob v pavilonu C (školní klub, keramika) Vás prosíme, aby byl omezen vstup do těchto prostor. K tomuto opatření přistupujeme z hygienických a bezpečnostních důvodů.

Při vyzvedání dětí ze školního klubu využijte zvonku u hlavního vchodu, na své děti můžete počkat před školou nebo ve vestibulu školy.

V případě potřeby osobního jednání s panem vychovatelem Vás při vstupu na pavilon C žádáme o použití návleků na svou obuv.

Děkujeme za pochopení.

 

Vnitřní řád ŠD a ŠK

Rámcový režim dne ŠK

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin.

Do ŠK dochází žáci samostatně. Ve ŠK probíhají volnočasové aktivity – pohybové, manipulační, konstruktivní a společenské hry.

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍHO KLUBU

Žák odchází ze ŠK na základě:

  1. stanoveného rozsahu docházky žáka a způsobu odchodu žáka ze ŠK, tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce
  2. omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠK jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost ŠK písemně

PLATBA ZA ŠK

Platby za školní klub probíhají  bezhotovostním platebním stykem. Měsíční částka je 300,- Kč za žáka a je hrazena ve dvou částkách.

1. platba za září – prosinec 1.200,- Kč, uhrazena do konce září
2. platba za leden – červen 1.800,- Kč, uhrazena do konce ledna

INFORMACE K PLATBĚ

Číslo účtu ŠK: 6438652/0800
Zpráva pro příjemce:  
PŘÍJMENÍ, JMÉNO A TŘÍDA, kterou žák navštěvuje  (např. Novák  Jan 4.B)

V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 300,- Kč vždy k 18. dni daného měsíce.

Příspěvek můžete uhradit i jednorázově za celý školní rok bankovním převodem nebo hotově na sekretariátu ZŠ.

V případě odhlášení je nutno zrušit trvalý příkaz. Jestliže rodič nezaplatí v daném termínu příspěvek na pobyt ve ŠK, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠK.

Kontakt na vychovatele:

Pavel Zícha

p.zicha@zs-jestedska.cz

tel: 603 591 348

Na tomto telefonním čísle jsem k zastižení v Po až Čt mezi 11.30 – 17.00, v Pá 11.30 – 15.00.

 

Skip to content