Sdělení k uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru sledujeme informace Bezpečnostní rady státu a vydání mimořádných opatření.

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Po ukončení jarních prázdnin bude škola pro žáky do odvolání uzavřena. V provozu nebude školní družina a školní klub. Školní jídelna nebude po tuto dobu žákům poskytovat školní stravování.  

V průběhu jarních prázdnin nečiní škola zatím žádná další opatření. 

S ohledem na vývoj situace budou informace průběžně aktualizovány na našich webových stránkách. 

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

Provozní doba kanceláře školy, ve které Vám potvrdíme žádost o ošetřovné, bude upřesněna.

Informace prosím sledujte na stránkách Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věcí, webu Státního zdravotního ústavu a Statutárního města Liberec. Všechny informace jsou průběžné aktualizovány.

Odkaz na web Statutárního města Liberec.

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

 

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content