Sazka Olympijský víceboj

Sazka Olympijský víceboj plakát

Název projektu: Sazka Olympijský víceboj 

Doba realizace: od září 2015

Naše škola je zapojena do projektu Českého olympijského výboru Sazka Olympijský víceboj. Tak ať se nám daří.

Anotace projektu:

Sazka Olympijský víceboj je společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Jedinečný projekt je určený všem dětem ze základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Proto je také největším sportovním projektem v České republice. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl.

Více informací najdete zde:

http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/

Disciplíny Olympijského víceboje

V rámci Olympijského diplomu absolvují děti pod vedením svého učitele v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín.

1. Hluboký předklon
2. T-běh
3. Zkrácené sedy-lehy
4. Postoj čápa
5. Sprint 60 m
6. Běh na 500 m (1. stupeň) / Běh na 1 000 m (2. stupeň)
7. Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň)
8. Hod basketbalovým míčem)

Sportovní diplom

Pokud žák splní všech 8 disciplín, bude mít kromě radosti z pohybu a skvělých zážitků v rukou i Sportovní diplom.
Na základě výsledků jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a ve kterých sportech by měly být šikovné. Díky ní je možné každému dítěti poradit, jaké jsou jeho silné stránky, doporučit mu cviky na rozvoj slabších schopností a stanovit jeho pohybový typ spolu s okruhy sportů, ve kterých bude nejlépe rozvíjet svůj talent. Vedle toho žáci ještě získají doporučení na vhodné sportovní kluby v jejich okolí.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content