Putování noční školou

Minulý pátek 22. 11. 2019 si školní družina pro naše prvňáčky připravila již tradiční „Putování noční školou“. Večer plný nevšedních zážitků probíhal v prostorách školy, kde garanti různých předmětů představili náplň a možnosti svého oboru. Děti měly příležitost si prohlédnout učebny např. fyziky, chemie, biologie, kuchyňky, ICT, ředitelnu, vyzkoušet si nové věci a zeptat se na případné dotazy. Atraktivní program děti vyčerpal, a proto byl čas na „svačinovou pauzu“, aby se mohly posilnit na závěrečný ceremoniál. Při něm děti ohodnotily, který předmět se jim líbil nejvíce. Nakonec veselý taneček ukončil každoroční putování a děti se vydaly na cestu domů.

Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří umožnili svým dětem prožít nevšední večer a připravili pro ně pohoštění. Dále ještě jednou děkujeme všem zúčastněným garantům, paním třídním učitelkám, paním vychovatelkám a žákům 8., 9. tříd i bývalým žákům naší školy za úžasnou spolupráci.

Více fotografií naleznete na: http://www.zs-jestedska.cz/akce-skoly/nggallery/skolni-akce-2019-2020/Putov%C3%A1n%C3%AD

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content