Projekt TechUp

Projekt úspěšně ukončen. 

Základní škola Ještědská se v rámci projektu TechUp zapojila do spolupráce ZŠ a SŠ

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu TechUp, který vznikl na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji. Jedná se o spolupráci základních a středních škol. Žáci 9. ročníku absolvovali celkem 5 návštěv na různých pracovištích SŠ strojní, stavební a dopravní a seznamovali se s řemesly, která se na této škole vyučují. Poznali práci zedníků, malířů, strojních mechaniků, truhlářů, tesařů, instalatérů, elektromechaniků a autotroniků, seznámili se s využitím IKT v technických oborech a vyzkoušeli si práci s 3D programy na počítačích.  Každá návštěva probíhala od 8.00 do 13.00 hodin. Žáci se za doprovodu svého učitele dostavili na stanovené pracoviště odborného výcviku a tam se pod vedením učitelů odborného výcviku nebo učitele odborných předmětů věnovali činnostem souvisejícím s danými obory.

 

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content