Projekt Sportuj ve škole

Název programu: Sportuj ve škole

Doba realizace: zahájeno od školního roku 2018/2019

Popis projektu:

Projekt Sportuj ve škole navazuje na pokusné ověřování programu s názvem Hodina pohybu navíc, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

Naše škola je dlouhodobě sportovně zaměřena. Podporujeme aktivitu dětí na všech úrovních a sport je pro nás velmi důležitý. Proto jsme uvítali aktivitu MŠMT a rozhodli se do tohoto programu zapojit.

Program je zaměřen na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Do programu jsou zapojeni žáci 1. stupně ZŠ, resp. 1. – 3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl. 

Věříme, že tento program plně nahradí kroužek pohybových her, který jsme z organizačních důvodů neotevřeli.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content