Projekt Šablony Ještědská 09/2019


Tento projekt (v rámci OP VVV Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha) bude probíhat od září 2019 do konce srpna 2021. Tentokrát budou podpořeny i aktivity v rámci školní družiny.

Jeho hlavním cílem v ZŠ jsou:
1) personální podpora školy (0,5 úvazek pro školního psychologa a školního speciálního pedagoga)
2) osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech matematická gramotnost/ cizí jazyky/ polytechnické
vzdělávání a ICT); vzájemná spolupráce pedagogů – čtenářská gramotnost; nové metody ve výuce, zapojení odborníka z praxe do výuky)
3) rozvíjení ICT v ZŠ (využití ICT ve vzdělávání)
4) podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit (badatelský klub, doučování žáků I. i II. stupně ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole)

Jeho hlavním cílem v ŠD jsou:
1) osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD (vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech ICT/ kulturní povědomí a vyjádření); vzájemná spolupráce
pedagogů – kulturní povědomí a vyjádření; zapojení odborníka z praxe do výuky)
2) rozvíjení ICT v ŠD (využití ICT ve vzdělávání)
3) zájmové a rozvojové aktivity ŠD (klub zábavné logiky a deskových her; projektový
den mimo ŠD)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content