Projekt Ještědská 2021

Název projektu: Projekt Ještědská 2021

Realizace projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009027

Popis projektu:

Smyslem projektu je zavést do praxe vybrané klíčové priority definované genderovým auditem, jenž byl realizován na jaře 2017.
S termínem naplnění do července 2021 jsou formulovány tyto cíle:

  1. Škola má fungující vnitřní procesy, které jsou primární garancí rovných podmínek zaměstnanců/kyň v oblasti náboru, komunikace, benefitů, pružných forem práce, osobního rozvoje, odměňování.
  2. Škola účinně předchází vyčerpání zaměstnanců/kyň, eliminuje jejich přetížení a inovativními nástroji umožňuje slaďování pracovní a soukromé sféry.
  3. Škola optimalizuje systém řízení organizace s vazbou na rovné podmínky pro profesní a osobní rozvoj.
  4. Škola má zpracovanou strategii vnější komunikace coby společensky odpovědné instituce. Pilotuje a rozvíjí akce s fundraisingovým potenciálem.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. 

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content