Program Hodina pohybu navíc

Projekt úspěšně ukončen. 

Realizace pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“

Název programu: Hodina pohybu navíc

Doba realizace: školní rok 2016/2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol (Hodina pohybu navíc).

Naše škola je dlouhodobě sportovně zaměřena. Podporujeme aktivitu dětí na všech úrovních a sport je pro nás velmi důležitý. Proto jsme uvítali aktivitu MŠMT a rozhodli se do tohoto programu zapojit.

Pokusné ověřování bude pokračovat i ve školním roce 2016/2017.

Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. – 3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Program předpokládá, že získání kladného vztahu k pohybu v této věkové skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde, které potvrzují výše zmíněné studie prováděné na 2. stupni ZŠ.

Věříme, že tento program plně nahradí kroužek pohybových her, který jsme z organizačních důvodů neotevřeli.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content