Prevence u nás stále hraje prim II

Název projektu:                   Prevence u nás stále hraje PRIM II

Realizace projektu:             1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 (1 rok)

Evidenční číslo projektu: OLP/1342/2019

Název poskytovatele dotace: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01

Oblast podpory: Školství a mládež

Program č.: 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Projekt na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2019.

Popis projektu:

Cílem projektu Prevence u nás stále hraje prim II je zachování efektivní, komplexní a kontinuální prevence rizikového chování v minimálně takovém rozsahu a kvalitě jako v minulých letech. Díky projektům, které jsme realizovali každoročně několik let nazpět, se nám dařilo úspěšněji naplňovat krátkodobé i dlouhodobé cíle, které jsme si stanovili v MPP školy.

Témata primární prevence se objevují v učivu některých předmětů na 1. i 2. stupni. Naše škola spolupracuje s několika externími partnery, kteří pomáhají realizovat Minimální preventivní program. Jedním z nejvýznamnějších partnerů je Maják, o.p.s, s nímž spolupracujeme více než 17 let. S ohledem na změny v programech v důsledku certifikace bychom rádi více provázali nabízené komplexní programy s další preventivní prací na naší škole, aby se navzájem doplňovaly, navazovaly na sebe a byly tak efektivnější.

V posledních letech se nám podařilo navázat projekty na sebe tak, aby nebyla přerušena kontinualita a komplexnost primární prevence rizikového chování a aktivity byly zachovány v minimálně stejném rozsahu a kvalitě jako v předešlém roce.

projekt Prevence u nás stále hraje prim – dotace z Dotačního fondu LK, program 4.3 2018
projekt Primární prevence rizikového chování na ZŠ Ještědská Liberec – dotace SML 2017
projekt TENTEN – prevence u nás hraje prim II – grant MŠMT 2016
projekt TENTEN – prevence u nás hraje prim I – grant MŠMT 2015

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content