Partnerská škola Českého volejbalového svazu (PŠ ČVS)

Projekt je vytvořen pro větší sepětí  Českého volejbalového svazu a základních škol, které upřednostňují ve svém programu pro sportovní vyžití svých žáků a žákyň volejbal. Cílem je ocenit základní školy, které úzce spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně uznat a ocenit jejich úlohu v přípravě volejbalové mládeže. Udělením titulu Partnerská škola ČVS uznává ČVS kvalitu tréninkového procesu na základní škole a oceňuje přínos školy k rozvoji mládežnického volejbalu.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content