Obnovení provozu školní družiny a školního klubu

10. 12. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 13. 12. 2021 bude obnoven provoz školní družiny a školního klubu.

Provoz školní družiny (ranní i odpolední) a školního klubu bude dle běžného režimu.

Rozdělení dětí se s ohledem na počet příchozích do družiny může měnit podle aktuální situace. 

Informace o konání všech zájmových kroužků Vám poskytnout vedoucí těchto kroužků. Zájmová činnost bude probíhat podle rozhodnutí vedoucích kroužků. 

Mgr. Lukáš Houda (ředitel)

7. 12. 2021

Vážení rodiče,

od středy 8. 12. 2021 bude částečně obnoven provoz školní družiny.

Provoz ranní družiny bude od 7.00 hodin. Odpolední družina bude končit v 16.30 hodin.

Nyní není možné zajistit, zda děti budou ve svých odděleních. Rozdělení dětí se s ohledem na počet příchozích do družiny může měnit.

Školní klub zůstává uzavřen. Kroužky pana Zíchy tento týden probíhat nebudou.

Informace o konání ostatních zájmových kroužků Vám poskytnout vedoucí těchto kroužků. Zájmová činnost bude probíhat podle rozhodnutí vedoucích kroužků. 

Tento režim je zatím nastaven do konce tohoto týdne, tj. do pátku 10. 12. 2021.

Všem bych Vám chtěl moc poděkovat za trpělivost a spolupráci. 

Mgr. Lukáš Houda (ředitel)

 

2. 12. 2021

Vážení rodiče,

personální situace je ve škole stále kritická. Bohužel jsme nuceni prodloužit uzavření školní družiny, školního klubu i kroužků do úterý 7. 12. 2021. Školní družina bude i nadále otevřena v omezeném provozu pro děti rodičů zaměstnaných ve vyjmenovaných složkách.

Při změně, nebo přihlášení žáků, prosím kontaktujte paní Pavlu Korábovou na e-mail: p.korabova@zs-jestedska.cz.
V naléhavém případě na telefonním čísle 739 226 075 (13,00 – 15,00).

Věřím, že od středy 8. 12. 2021 se nám podaří provoz obnovit. O situaci budete informováni nejpozději v úterý 7. 12. 2021.

Všem bych Vám chtěl moc poděkovat za trpělivost a spolupráci. Velmi si toho vážíme.

Mgr. Lukáš Houda (ředitel)

 

29. 11. 2021

Vážení rodiče,

v důsledku velmi kritické personální situace jsme nuceni přerušit provoz školní družiny a školního klubu od úterý 30. 11. 2021 do pátku 3. 12. 2021.

Provoz školní družiny zůstane zachován v omezeném režimu (bez ranní družiny, 11,40 – 16,30) pro žáky ve věku do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 – zaměstnanci obecní policie,

– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

– zaměstnanci Finanční správy České republiky,

– příslušníky ozbrojených sil,

– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 – zaměstnanci zařízení školního stravování,

– zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

– zaměstnanci České pošty, s. p.

Pro bližší informace a přihlašování dětí, prosím, kontaktujte paní Pavlu Korábovou na telefonním čísle 739 226 075.

Zároveň s tímto opatřením rušíme ve stejném termínu provoz kroužků organizovaných školou!!!

Vím, že Vám těmito opatřeními vzniknou velké komplikace. Vězte, že toto rozhodnutí činím jen na základě skutečně velmi kritické personální a epidemiologické situace ve škole. Věřím, že příští týden budeme schopni provoz školní družiny, školního klubu a kroužků zabezpečit.

Všem Vám moc děkuji za pochopení, trpělivost, spolupráci a toleranci.

Mgr. Lukáš Houda (ředitel)

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content