Nová forma mezinárodní spolupráce na Ještědské – vzpomínka na uplynulý školní rok 2015-2016

ZŠ Ještědská byla zcela určitě mezi prvními školami v Liberci, které navázaly spolupráci se  zahraniční školou. Spolupráce s partnerskou školou v Německu (Adolf Traugott von Gersdorf Oberschule), trvá již více než dvacet let.

Zatímco se ještě před několika lety vyučovala na škole němčina také jako první cizí jazyk a při vzájemných několikadenních setkáních byl program výhradně v němčině, je dnes situace přece jen jiná. Na základě volby rodičů se v současné době vyučuje jako první cizí jazyk pouze angličtina. Němčinu se žáci začínají učit až jako druhý cizí jazyk od sedmého ročníku. Naše spolupráce s partnerskou školou v Německu tak prošla naprosto zásadní změnou. Dorozumívacím jazykem dětí se stala angličtina, kterou se učí žáci v obou zemích.

V loňském školním roce se uskutečnila dvě setkání žáků 6. tříd obou škol. První setkání se konalo v Liberci na počátku září, druhé pak koncem listopadu v Německu. To již bylo ve znamení nadcházejícího adventu a Vánoc. Děti si společně zazpívaly českou, německou i anglickou verzi známé vánoční koledy, vyrobily si vánočního andělíčka z keramiky, společně si zasportovaly a po skupinkách si prohlédly německou školu.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content