Matylda

V úterý 31. března 2020 se uskuteční 3. lekce Školičky sovy Matyldy. Děti se sejdou ve vestibulu školy (u hlavního vchodu) před 16. hodinou, kde si je převezmou paní učitelky. Děti jsou rozděleny do 4 tříd – ČERVENÁ, ŽLUTÁ, MODRÁ, ZELENÁ. V těchto skupinách budou pracovat celé pololetí.

Matylda – rozdělení do barevných tříd

Na co se děti mohou při druhém setkání těšit?

BŘEZEN

Co Vás čeká?

Těšíme se na Velikonoce

 • Ovečka – velikonoční tvoření z drobného materiálu 
 • Jetelínový kopec – určování počtu, číselná řada 1 – 6
 • Motýlí cesta – hledání stejného obrázku podle předlohy
 • Uvolňovací grafomotorické cviky – spirála, horní a dolní klička
 • Velikonoční koleda, báseň Hody, hody, doprovody
 • Omalovánka – velikonoční vajíčka, dokreslení obrázků
 1.  

Milí rodiče!

Máte doma předškoláka? Nabízíme Vám pro něj „Školičku sovy Matyldy“, která Vaše dítě seznámí s tím, jak to ve škole probíhá. Přesvědčíme Vašeho předškoláka, aby šel v září 2020 do školy s radostí a úsměvem. Bez strachu a pláče z toho, co nového ho čeká.

Začíná v únoru 2020!

Ve stejném čase budou probíhat besedy pro rodiče. 

Školička sovy Matyldy plakát 2020
Besedy pro rodiče 2020

Kdy:          1 × za měsíc v úterý

Termíny:   4. února, 3. března, 31. března, 5. května, 2. června

Kde:           Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88

Čas:           16.00 – 17.00 hodin

S sebou:    přezůvky, pití

Cena:         200 Kč na pololetí  (nákup materiálu)

náplň hodin:

 • hry s čísly, barvami a písmeny
 • výtvarný, hudební a dramatický projev
 • základní návyky – sebeobsluha
 • správné držení tužky při písemném projevu
 • seznámení s prostory školy
 • tematické práce – zima, jaro, Velikonoce, mláďata, léto

Kapacita je omezena (60 dětí), proto JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
Přihlášky ELEKTRONICKÉ (od 13. 1. 2019). Zaplacení poplatku je možné
v kanceláři školy v týdnu od 20. 1. do 31. 1., vždy od 8.00 do 15.00 hodin.
Bez platby nebude po 31. 1. přihláška akceptována (z důvodu přípravy a nákupu pomůcek).
Děkujeme za pochopení.

Přihlášky byly uzavřeny.

POZNÁMKA: účast na všech termínech není povinností, ale bude vítána (práce bude soustavnější, bude navazovat)

Skip to content