Informace pro žáky k testování před přijímacím řízením na střední školu

Vážení rodiče, milí žáci, 

v průběhu minulého týdne vydalo MŠMT Mimořádné opatření k testování žáků před přijímacím řízením. 
Žáci doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu.
 

Předpokládáme, že testování žáků proběhne v pátek 30. 4. 2021.

Potvrzení o výsledku testu bude vydáno na místě.
 
Bližší informace o organizaci testování od nás obdržíte v týdnu od 26. 4. 2021. 
 
V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 je nutné absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 
Mimořádné opatření k testování žáků před přijímacím řízením
 
Uchazeči se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Tento doklad může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVD-19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

1. Zákonný zástupce uchazeče je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu podle čl. I písm. b) poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

2. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content