Informace k testování ve školách

Vážení rodiče,

v tomto příspěvku najdete vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování vašich dětí na COVID-19 ve školách. 

Na tomto odkazu najdete odpovědi na nejčastější dotazy k testování.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

SEJOY testy – instruktážní VIDEO

SEJOY testy – instruktážní LETÁK

Flow Flex – instruktážní VIDEO

Flow Flex – instruktážní LETÁK

LEPU testy – instruktážní VIDEO

LEPU testy – instruktážní LETÁK

Singclean testy – instruktážní VIDEO

Singclean testy – instruktážní LETÁK

 

Obecné informace k testování

Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.

Testování bude provedeno ve škole neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Test si provádí žák sám pod dohledem zaměstnance školy.

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Vzhledem k prostorovým a personálním možnostem školy rodiče žádáme o její zvážení. Větší množství třetích osob ve škole by mohlo naopak situaci zkomplikovat. Děti v doprovodu rodiče by musely být testovány odděleně v jiných prostorách.

Testovat se bude pravidelně jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

Testování bude probíhat v jednotlivých učebnách 1. hodinu podle pokynů dohlížejících osob. V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován a škola bude kontaktovat zákonné zástupce.

Prosíme rodiče v případě změny kontaktů tuto skutečnost neprodleně oznámit třídnímu učiteli (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Povinnost zákonných zástupců

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR (ověřovací test) potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola nemá povinnost žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání dle zákona. Přesto i v takovém případě jsme připraveni poskytnout přiměřenou formu studijní podpory.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od 1. pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit potvrzením).

Testování se neprovádí u osob, které mají negativní výsledek POC antigenního testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů (nutné doložit např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a o aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.

 

 
Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content