Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Vážení rodiče,

vláda na svém jednání 10. května 2021 rozhodla, že se od 17. května vrátí do školy všichni žáci.

Informace MŠMT k provozu škol od 17. května 2021 jsou dostupné ZDE

Tímto Vás prosíme o seznámení se s pokyny.     

Prosíme zákonné zástupce, aby vstupovali do budovy školy pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky a ostatními osobami.

Dejte přednost komunikaci přes e-mail či telefon.

Žádáme rodiče, aby do školy docházely děti zdravé bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění. V opačném případě budeme apelovat na rodiče, aby si dítě převzali do domácího léčení bez zbytečného odkladu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

Informace o testování ve školách

Testovat se bude pravidelně jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

http://www.zs-jestedska.cz/informace-k-testovani-ve-skolach/

Výuka

Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků obou stupňů bez rotací.

Dále se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Žáci se budou učit podle rozvrhů, které byly platné při zahájení školního roku 2020/2021. Rozvrhy jsou zveřejněny na našem webu v sekci Stránky tříd

Ochrana úst a nosu

Ve vnitřních prostorech – všichni mají povinnost nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole.

  1. Zaměstnanci – respirátor (standardy dle MO MZd).
  2. Žáci – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (chirurgická rouška, respirátor).

Ve venkovních prostorech – není povinné nosit ochranu nosu a úst při zachování odstupu
2 metrů od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Ranní příchody

Žáci do školy přicházejí bočními vchody ke svým šatnám (třídám) v čase 7.40 – 7.55 hodin.

Výuka

Vyučování začíná v 8.00 hodin.
Týden od 17. května je týden sudý.

Školní družina a školní klub

Na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Provoz školní družiny

Denně od 6.30 – 7.40 hodin, 11.40 – 17.00 hodin.
Ranní družina je v provozu v čase 6.30 – 7.40 hodin (zvonek ŠD ranní).
Děti se scházejí do 7.15 hodin, pak se budova zavírá.

Provoz školního klubu

Denně od 11.30 – 16.30 hodin.

Kroužky

Všechny zájmové aktivity nebudou do konce školního roku realizovány.

Školní stravování

Nástupy na oběd jednotlivých tříd jsou stanoveny tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci žáků ve školní jídelně.

Objednávky obědů

V nabídce budou všechny druhy jídel.

Všichni žáci si přihlašování obědů zajišťují sami. Doporučujeme využívat internetové objednávání nebo objednávky přes mobilní aplikaci. Pro výdej obědů je nutné s sebou nosit čip. Objednání stravy je nutné provést vždy nejpozději den předem do 14.00 hodin na následující den (objednání na pondělí nejpozději v pátek do 14.00 hodin, nelze objednat během víkendu).

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Liberec 12. května 2021                                                       

Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content