Informace k přijímání žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Zveřejnění výsledků o přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022 bylo rozhodnuto na základě stanovených kritérií.

ZÁPIS Z LOSOVÁNÍ_ŠK_9_2021

Termín losování stanovil ředitel školy na pátek 3. září 2021 v 10.00 hodin. Losování bude veřejné.

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2021-22

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2021/2022 si bude možné vyzvednout ve dnech pondělí 23. srpna až středa 25. srpna a pondělí 30. srpna až středa 1. září 2021 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2021 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vývěsce školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 6. 9. 2021. Ve dnech od 1. do 6. září 2021 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Bližší informace o provozu školního klubu najdete na webových stránkách školy.   

S dotazy ke školní družině se obracejte na pana vychovatele Pavla Zíchu.
p.zicha@zs-jestedska.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                  

vedení školy

 

Zveřejnění výsledků o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022

O přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022 bylo rozhodnuto na základě stanovených kritérií.

2021_ŠD_1._2._TŘÍDY – přijetí pod čísly, zveřejnění výsledků
2021_ŠD_3.TŘÍDY – přijetí pod čísly, zveřejnění výsledků
Zápis z losování

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 2021-22

Vážení rodiče,

s ohledem na přípravu školního roku 2021/2022 budou všem žákům budoucích 1. tříd a žákům současných 1. a 2. tříd v příštím týdnu od pondělí 31. května 2021 rozdány nebo zaslány e-mailem⃰  přihlášky do školní družiny ve školním roce 2021/2022.

  budoucí 1. třídy e-mailem, současné 1. a 2. třídy předány ve škole

Žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky.  Přihlášku odevzdejte nejpozději do 11. 6. 2021. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školní družiny (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, na nástěnce školní družiny a ve vývěsce školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní družinu je 180.

O přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 28. 6. 2021.

Bližší informace o provozu školní družiny najdete na webových stránkách školy.   

S dotazy ke školní družině se obracejte na vedoucí vychovatelku paní Pavlu Korábovou.
p.korabova@zs-jestedska.cz

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content