Informace k organizaci výuky od 3. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda na svém jednání 29. dubna 2021 v odpoledních hodinách rozhodla, že se od 3. května vrátí do školy rotačně žáci 2. stupně.  Vzdělávání v lichém týdnu se účastní první polovina tříd a v sudém týdnu se účastní druhá polovina tříd. 

Bližší informace k návratu žáků a režimových opatření vám předají třídní učitelé.

Informace MŠMT k provozu škol od 3. května 2021 jsou dostupné ZDE

Tímto Vás prosíme o seznámení se s pokyny. Důležité je respektovat a dodržovat všechna doporučení a opatření MŠMT.         

Prosíme zákonné zástupce, aby vstupovali do budovy školy pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky a ostatními osobami.

Dejte přednost komunikaci přes e-mail či telefon.

Žádáme rodiče, aby do školy docházely děti zdravé bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění. V opačném případě budeme apelovat na rodiče, aby si dítě převzali do domácího léčení bez zbytečného odkladu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

Organizace výuky tříd 2. stupně v týdenních rotacích

Prezenční výuka pro žáky 2. stupně bude probíhat v týdenních rotacích (střídání celých tříd po týdnech).

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

týden prezenční výuka
VE ŠKOLE
distanční výuka
DOMA
3. 5. – 7. 5. 2021 6. a 8. ročníky
6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C
7. a 9. ročníky
7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C
10. 5. – 14. 5. 2021 7. a 9. ročníky
7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C
6. a 8. ročníky
6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C
17. 5. – 21. 5. 2021 6. a 8. ročníky
6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C
7. a 9. ročníky
7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C
24. 5. – 28. 5. 2021 7. a 9. ročníky
7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C
6. a 8. ročníky
6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C

Informace o testování ve školách

Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.
http://www.zs-jestedska.cz/informace-k-testovani-ve-skolach/

Výuka

Výuka pokračuje podle rozvrhu, který bude upraven v souladu se zachováním stejných skupin.

Zpěv při vzdělávání je zakázán. Tělesná výchova při vzdělávání je povolena pouze venku.

Prezenční výuka probíhá ve stejných skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).  Příchody, odchody a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Ochrana úst a nosu

Všichni mají povinnost nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole.

  1. Zaměstnanci – respirátor (standardy dle MO MZd).
  2. Žáci – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (chirurgická rouška, respirátor). 

Ranní příchody

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žáci do školy přicházejí bočními vchody ke svým šatnám (třídám) podle harmonogramu.

Školní klub

Ve školním klubu není možné dodržet podmínku homogenity skupiny žáků jedné třídy, provoz školního klubu nebude zajištěn.

Kroužky

Všechny zájmové aktivity jsou nadále zrušeny.

Školní stravování

Školní stravování – pondělí 3. května 2021, přihlášení pouze pro žáky 6. a 8. tříd

Nástupy na oběd jednotlivých tříd jsou stanoveny tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci žáků ve školní jídelně. O harmonogramu nástupu na oběd budou žáky a rodiče informovat třídní učitelé. Pokud žáci půjdou na oběd v průběhu vyučování, po obědě se vrátí do třídy, dokončí výuku a poté odcházejí domů nebo do školní družiny.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce přítomní ve škole.

Výdej obědů pro žáky v distanční výuce

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají v době povinné distanční výuky nárok na oběd, který si mohou odebrat do vlastních nádob. Výdej obědů bude v čase od 10.30 do 13.00 hodin (příchod z Erbenovy ulice přes rampu, předem se nahlásit v kuchyni).

Objednávky obědů

V nabídce budou všechny druhy jídel.

Všichni žáci si přihlašování obědů zajišťují sami. Doporučujeme využívat internetové objednávání nebo objednávky přes mobilní aplikaci. Pro výdej obědů je nutné s sebou nosit čip. Objednání stravy je nutné provést vždy nejpozději den předem do 14.00 hodin na následující den (objednání na pondělí nejpozději v pátek do 14.00 hodin, nelze objednat během víkendu).

Žákům, kteří nebudou mít oběd objednán, nebude umožněno zakoupení oběda na místě v daný den.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Liberec 30. dubna 2021                                                         Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content