Florbalovým týmům ZŠ Ještědská se daří

Na začátku florbalové sezóny jsme si dali  za cíl, že 20 let florbalu na Ještědské oslavíme co nejlepšími výsledky v okresních a krajských turnajích a musím říct, že se nám zatím daří.

Výsledky:  chlapci 8. – 9. tř. – 2. místo v okresním  finále – 1. místo v krajském finále a postup na kvalifikaci ČR

chlapci 6. – 7. tř. – 2.  místo v  okresním finále a postup do krajského finále

dívky    6. – 7.  tř. – 1. místo v okresním finále a postup do krajského finále

Všichni hráči zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci a věříme, že i družstva dívek a chlapců 6. – 7. tř. uspějí v krajském finále.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content