Program „Les ve škole“

Projekt úspěšně ukončen.

Název programu:   „LES VE ŠKOLE

Doba realizace:       školní rok 2016/2017

Zapojená třída:       3. C

Třída 3. C se ve školním roce 2016/2017 pod vedením paní uč. Věry Štěpánkové pokračuje ve spolupráci se Sdružením Tereza v mezinárodním výukovém programu „LES VE ŠKOLE“ – celoroční program enviromentální výchovy.

V loňském školním roce společnou prací získala třída certifikát LESNÍ TŘÍDY a tím podpořila obnovu lesa na svazích Ještědu na původní prales. Výsledky celoroční práce budou prezentovány na konferenci M.R.K.E.V. dne 10.11.2016. V letošním školním roce bude program zaměřen na téma: Tajemství vody v lese.

Název programu:   LES VE ŠKOLE

Doba realizace:       školní rok 2015/2016

Zapojená třída:       2. C

Třída 2. C se ve školním roce 2015/2016 pod vedením paní uč. Věry Štěpánkové zapojila do mezinárodního výukového programu „Les ve škole“.
Žáci pozorují a zkoumají děje, které se v lese odehrávají, a to formou hry a prožitku. Vydávají se po stopách skřítků, kteří se ocitli v lese. Objevují s nimi les, jeho obyvatele a vztahy, které mezi sebou mají. Každý žák vypracovává svůj „Lesní deník“, ve kterém zaznamenává svá lesní dobrodružství. Velká část programu probíhá přímo v lese a žáci chtějí obhájit certifikát „Lesní třída“. Tímto se staneme patrony kousku pralesa na Ještědu.
Celý program koordinuje Sdružení Tereza se sídlem v Praze.
Blíže www.lesveskole.terezanet.cz

 

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content