Články v rubrice - Zahraniční spolupráce

Žáci z Ještědské v zahraničí – mezinárodní setkání v Görlitz

Počátek nového školního roku pro nejstarší žáky ze ZŠ Ještědská je spojen se dvěma již s tradičními akcemi. Žáci 9. tříd vycestovali do Anglie na jazykový pobyt, žáci 8. tříd se účastnili mezinárodního setkání v Německu. Právě toto setkání se uskutečnilo jako další v řadě společných akcí v rámci projektu s německou partnerskou školou. Tentokrát se děti setkaly v Görlitz a společně v mezinárodních týmech […]

Setkání v Marienthal

Na konci října se uskutečnilo setkání žáků 8. a 9. tříd ze ZŠ Ještědská se stejně starými žáky z německé partnerské školy. Toto setkání bylo třídenní a bylo v pořadí již setkáním sedmým a zároveň závěrečným.  V prostorách kláštera Marienthal v Německu se mladí lidé seznámili nejen s historií kláštera, ale navázali na společné zážitky z předchozích projektů.  Po tři dny spolu žáci […]

Setkání na Ještědu – 6. třídy

Mezinárodní setkání žáků 6. tříd se uskutečnilo na Ještědu 1. června 2018. Děti ze ZŠ Ještědská a děti z partnerské školy z německého Kodersdorfu používají jako dorozumívací jazyk angličtinu. První část setkání se uskutečnila v přírodě, z Ještědu došli všichni po malých skupinkách přes Pláně až ke škole. Druhou část setkání tvořily workshopy, které byly připraveny pro děti v areálu školy.

7. setkání – Görlitz – červen 2018

Jednodenní setkání v Görlitz bylo v pořadí již sedmým setkáním žáků 8. ročníku se stejně starými kamarády z německé partnerské školy. Žáci se setkávají pravidelně nejméně dvakrát ročně a komunikačním jazykem se stala angličtina. Zatím poslední setkání v Görlitz bylo připraveno pro žáky tak, aby mohly v česko-německých dvojicích poznávat zajímavosti města a zároveň druhá část setkání byla přípravou na poslední […]

6. třídy v Německu – návštěva partnerské školy v Kodersdorfu

V březnu 2018 se začíná psát nová etapa mezinárodní spolupráce ZŠ Ještědská s německou partnerskou školou. Do projektu setkávání mládeže nyní nově vstupují žáci 6. tříd a v plánu je mnoho setkání těchto žáků až do 9. třídy, kdy naši školu opustí. První setkání proběhlo v pátek 9. března v německé škole v Kodersdorfu. Děti si užily spoustu zábavy při společných pohybových aktivitách, dozvěděly […]

6. setkání – třídenní mezinárodní projekt – září 2017

Žáci z Ještědské zvládli mezinárodní projekt týkající se médií na výbornou Ve dnech 13. – 15. září 2017 probíhal v Liberci mezinárodní projekt nazvaný  „20 let stále spolu“. Název symbolizoval dlouholetou spolupráci školy s partnerskou školou z Německého Kodersdorfu. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a společným tématem setkání byla média. Vzhledem k tomu, že se všichni žáci […]

5. setkání Kodersdorf – duben 2017

Třídenní návštěva Saska Ve dnech 26. – 28. dubna 2017 se uskutečnilo v pořadí již páté setkání žáků 7. tříd ze ZŠ Ještědská s jejich kamarády z německé partnerské školy v Kodersdorfu nedaleko Görlitz.  Žáci se poznali v 6. ročníku a společně se setkali již čtyřikrát. Vždy se jednalo o celodenní setkání, uskutečněné střídavě v Liberci nebo v Německu. Na konci dubna se uskutečnilo první […]

4. setkání Kodersdorf a Görlitz vánoční 2016

3. setkání – Mezinárodní setkání v ZOO se vydařilo

Mezinárodní setkání žáků ze základní školy Ještědská s jejich kamarády z partnerské školy z německého Kodersdorfu se uskutečnilo v pátek 16. září 2016 v Liberci. Žáci 7. ročníku tak navázali na dvě setkání z loňského školního roku. Tématem zatím posledního setkání byla „Zvířata“. Podařilo se nám zorganizovat zdařilou akci, která se neomezila pouze na návštěvu ZOO, ale pro děti byl připraven celodenní program […]

Nová forma mezinárodní spolupráce na Ještědské – vzpomínka na uplynulý školní rok 2015-2016

ZŠ Ještědská byla zcela určitě mezi prvními školami v Liberci, které navázaly spolupráci se  zahraniční školou. Spolupráce s partnerskou školou v Německu (Adolf Traugott von Gersdorf Oberschule), trvá již více než dvacet let. Zatímco se ještě před několika lety vyučovala na škole němčina také jako první cizí jazyk a při vzájemných několikadenních setkáních byl program výhradně v němčině, je dnes […]

Skip to content