Blíží se termín placení za ŠD+ŠK – druhé pololetí.

Pozor, pozor!

Blíží se termín placení za
školní družinu, školní klub – druhé pololetí.

Platba za ŠD +ŠK

Platby za školní družinu a školní klub probíhají bezhotovostním platebním stykem. Měsíční částka je 300,- Kč a je hrazena ve dvou částkách.

Platba za leden – červen 1 800,- Kč, uhrazena do konce ledna.

INFORMACE K PLATBĚ

Naleznete na webových stránkách školy, na nástěnce a v notýsku Vašich dětí.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content