6. setkání – třídenní mezinárodní projekt – září 2017

Žáci z Ještědské zvládli mezinárodní projekt týkající se médií na výbornou

Ve dnech 13. – 15. září 2017 probíhal v Liberci mezinárodní projekt nazvaný  „20 let stále spolu“. Název symbolizoval dlouholetou spolupráci školy s partnerskou školou z Německého Kodersdorfu. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a společným tématem setkání byla média.

Vzhledem k tomu, že se všichni žáci jako první cizí jazyk učí angličtinu, stává se tento jazyk také společným komunikačním jazykem. Němčinu se učí žáci jako druhý cizí jazyk až od 7. ročníku.

Třídenní setkání probíhalo ve smíšených česko-německých dvojicích. Žáci se znají z předchozích jednodenních akcí, vícedenní pobyt byl již jejich šestým shledáním. Společně poznávali instituce, kde se o médiích mohou dozvědět nejvíce – absolvovali workshop s názvem „Média – hlídací pes demokracie“ v Krajské vědecké knihovně, prohlédli si jednotlivá oddělení knihovny a plnili úkoly v dětském oddělení knihovny. Zajímavá byla pro všechny návštěva IQLANDIE, kde si každý mohl vyzkoušet exponáty na vlastní kůži. Součástí prohlídky byla také Velká science show v českém a v anglickém jazyce a návštěva Planetária.

Velkým zážitkem byla návštěva Dětské televize a program s názvem „Mediální výchova“ zaměřený na reklamu kolem nás. Účastníci vytvořili vlastní scénář a dále si vyzkoušeli práci moderátora, zvukaře či kameramana. K dispozici jim bylo malé televizní studio s klíčovacím plátnem pro ukázku trikové manipulace s obrazem. Vzniklý materiál byl sestříhán pomocí střihačského programu. Ten jsme si na závěr prohlédli. Výsledné dva spoty byly vloženy na youtube kanál Dětské televize.

Téma médií nás provázelo také při dalších aktivitách – návštěvě redakce Kalendáře Liberecka, rozhlasového studia Hitrádia nebo při společné prohlídce města zaměřené na reklamu ve veřejných prostranstvích.

Třetí den setkání probíhal ve znamení workshopů na ZŠ Ještědská. Pro děti bylo připraveno celkem pět workshopů, při kterých zpracovávaly poznatky a společné zážitky z posledních dní. Opět ve smíšených mezinárodních dvojicích digitálně upravily a sestřihaly nafilmovaný materiál, vytvářely prezentace z fotografií, porovnávaly pravidla pro používání mobilních telefonů a internetu v české a německé škole, pomocí výtvarných technik si vyzkoušely základ tvorby filmových triků a formou koláží zachytily veškeré aktivity společného setkání.

Projekt se opravdu vyvedl po všech stránkách. Podařilo se nám nejen splnit náročný program, ale především zaujmout mladé lidi, motivovat je k dalšímu učení cizích jazyků jako prostředků vzájemné komunikace a prohloubit kamarádské vztahy mezi žáky v rámci Euroregionu Nisa.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content