TENTEN – Prevence u nás hraje PRIM II.

Projekt úspěšně ukončen.

Název projektu:                   TENTEN – Prevence u nás hraje PRIM II.

Realizace projektu:             1.1. 2016 – 31.12.2016 (1 rok)

Evidenční číslo projektu:   0148/PK/2016

Název poskytovatele dotace:  MŠMT

Dotační oblast: Oblast prevence kriminality 2016

Dotační program MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování.

Popis projektu:

Projekt TENTEN si klade za cíl vést efektivněji, komplexněji a kontinuálně prevenci rizikového chování na naší škole, přispět tak ke zdravému sociálnímu klimatu školy.

Témata primární prevence se objevují v učivu některých předmětů na I. i II. stupni. Naše škola spolupracuje s několika externími partnery, kteří pomáhají realizovat Minimální preventivní program. Jedním z nejvýznamnějších partnerů je Maják, o.p.s, s nímž spolupracujeme více než 15 let. S ohledem na změny v programech v důsledku certifikace bychom rádi více provázali nabízené komplexní programy s další preventivní prací na naší škole, aby se navzájem doplňovaly, navazovaly na sebe a byly tak efektivnější.

V roce 2015 byl projekt TENTEN – Prevence u nás hraje PRIM podpořen a realizován poprvé.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content