Zápis do 1. ročníku 2021/2022

7. 5. 2021

Zveřejnění registračních čísel žáků zařazených do losování

Losování_zveřejnění registračních čísel

27. 4. 2021

Vážení rodiče,

nyní probíhá 3. fáze zápisu – vyhodnocení žádostí (do 30 dnů od sběru žádostí).

Zápis 2021_důležité termíny

Informace na internetovém portálu https://zapisyzs.liberec.cz/jak-zapis-probiha

Od 4. 5. 2021 můžete po přihlášení na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde se dá předpokládat, že bude dítě přijato.

Pokud by mělo být dítě přijato do více základních škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím po vyzvání do základní školy, kterou pro vzdělávání dítěte preferujete. Pro další základní školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete základním školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně 1. 9. 2021 nastoupí.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytl, urychlíte tím správní řízení.

Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude 17. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a webu základní školy.

 

Vážení rodiče,

na těchto stránkách najdete potřebné informace k přijetí dětí do 1. třídy na naši školu.

Zápis proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2021. 

Zapisovány budou děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti po odkladu povinné školní docházky.

Na internetovém portále http://zapisyzs.liberec.cz/ najdete veškeré informace k zápisu do základních škol v Liberci.
Zde je možné elektronicky podat žádost o  přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

V případě, že nemáte přístup k internetu, s administrací žádosti Vám rádi pomůžeme ve dnech 19. 4. 2021 až 21. 4. 2021. Předem si prosím domluvte termín návštěvy. Kontaktujte nás na e-mailové adrese skola@zs-jestedska.cz, neprodleně se s Vámi spojíme a domluvíme si termín schůzky.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 
Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Bližší informace najdete v přiložených dokumentech. 

Dokumenty ke stažení:
Zápis kritéria 2021
Praktické informace k zápisu 21-22
Zápis 2021_důležité termíny
Odklad povinné školní docházky
Desatero pro rodiče – materiál MŠMT
Spádová vyhláška č. 2_2021
Školský obvod 18 Ještědská

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content