Zaměstnanci školy1

 

Vedení školy

Ředitel školy:

Mgr. Lukáš Houda – l.houda@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00

Zástupce ředitele:

Pro II. stupeň

Mgr. Eva Bambuchová – e.bambuchova@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00

Pro I. stupeň

Mgr. Lenka Pavlů – lenka.pavlu@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý  15.00 – 16.00


Hospodářka školy:

Petra Kuklová – sekretariat@zs-jestedska.cz


Školník:

Hanuš Procházka – skolnik@zs-jestedska.cz

.

Pedagogický sbor

Výchovný poradce: Mgr. Alice Suchomelová – a.suchomelova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý  15.00 – 16.00

Metodik prevence: Mgr. Eva Bednářová – e.bednarova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý  15.40 – 16.40

Speciální pedagog: Mgr. Jitka Marečková – speci.pedagog@zs-jestedska.cz
konzultace: bližší informace o konzultacích v sekci Poradenství

Školní psycholog: Mgr. Dana Fišerová – d.dlouha@zs-jestedska.cz
konzultace: bližší informace o konzultacích v sekci Poradenství

ICT koordinátor: Mgr. Vlastimil Voltr – v.voltr@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00

PR, fundraising: Bc. Gabriela Kodytková – 778 753 710, g.kodytkova@zs-jestedska.cz

HR, personalista: Mgr. Dana Jirušková – d.jiruskova@zs-jestedska.cz

Třídní učitelé:
školní rok 2020/2021         

I. A Mgr. Kateřina Cicvárková k.cicvarkova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí  15.00 – 16.00
I. B Mgr. Hana Havlíková h.havlikova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý  15.00 – 16.00
»Vstup do kalendáře učitele«
I. C Mgr. Gabriela Svobodníková g.svobodnikova@zs-jestedska.cz
konzultace: středa 15.00 – 16.00
»Vstup do kalendáře učitele«
II. A Mgr. Denisa Štelzigová d.stelzigova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí 15.00 -16.00
II. B Mgr. Věra Nováková v.novakova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí 15.00 – 16.00
II.C Mgr. Věra Štěpánková v.stepankova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí  15.00 – 16.00
III. A Mgr. Jitka Jeníková j.jenikova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí  15.00 – 16.00
»Vstup do kalendáře učitele«
III. B Mgr. Pavla Pavlíková p.pavlikova@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek 15.00 – 16.00
»Vstup do kalendáře učitele«
III. C Mgr. Veronika Budinová v.budinova@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00
»Vstup do kalendáře učitele«
IV. A Mgr. Jana Haršanyi j.harsanyi@zs-jestedska.cz
konzultace: středa 15.00 – 16.00 
IV. B Mgr. Jana Ponertová j.ponertova@zs-jestedska.cz
konzultace: středa  15.00 – 16.00
»Vstup do kalendáře učitele«
IV. C Mgr. Lenka Lehká l.lehka@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí  15.00 – 16.00
V. A Mgr. Pavla Berglová p.berglova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00
V. B Mgr. Veronika Kobosilová v.kobosilova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00
V. C Mgr. Pavlína Chaloupková p.chaloupkova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 16.15 – 17.15
»Vstup do kalendáře učitele«
VI. A Mgr. Iveta Svobodová i.svobodova@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00
VI. B Mgr. Blanka Johnstone b.johnstone@zs-jestedska.cz
konzultace: středa 15.30 – 16.30
VI. C Mgr. Jana Endlerová j.endlerova@zs-jestedska.cz
konzultace: středa 15.00 – 16.00
VII. A Mgr. Vojtěch Kučera v.kucera@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00
VII. B Mgr. Svatava Stodolová s.stodolova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí 15.00 – 16.00
VII. C Mgr. Jan Šíma j.sima@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 16.00 – 17.00
»Vstup do kalendáře učitele«
VIII. A Mgr. Romana Plecháčová r.plechacova@zs-jestedska.cz
konzultace: středa 14.00 – 15.00
»Vstup do kalendáře učitele«
VIII. B Mgr. Štěpánka Drahoňovská s.drahonovska@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí 15.00 – 16.00
VIII. C PaedDr. Zora Smolková z.smolkova@zs-jestedska.cz
konzultace: středa 14.30 – 15.30
»Vstup do kalendáře učitele«
IX. A Bc. Anna Smolková a.smolkova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00
IX. B Mgr. Ivana Machačná i.machacna@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00
IX. C Mgr. Vladimír Nevrkla v.nevrkla@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek 16.00 – 17.00

Netřídní učitelé:

Mgr. Eva Bednářová e.bednarova@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek 15.00 – 16.00
Mgr. Magda Formanová m.formanova@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek 15.30 – 16.30
Mgr. Dagmar Melicharová d.melicharova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí 15.00 – 16.00
Věra Nováková (Makarovičová) v.makarovicova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí 14.00 – 15.00
Mgr. Daniel Páv d.pav@zs-jestedska.cz
konzultace: středa  15.30 – 16.30
»Vstup do kalendáře učitele«
Mgr. Alice Suchomelová a.suchomelova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00
Mgr. Barbora Šedivá b.sediva@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek po domluvě
Mgr. Věra Šímová v.simova@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek 15.00 – 16.00
Radka Vaněčková r.vaneckova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00
Mgr. Vlastimil Voltr v.voltr@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00
Mgr. Hana Vrabcová h.vrabcova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.30 – 16.30
Mgr. Michaela Židová m.zidova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý 15.00 – 16.00

Vychovatelé / školní družina:

1. odd. Mgr. Veronika Mračková v.mrackova@zs-jestedska.cz
2. odd. Taťána Szillerová t.szillerova@zs-jestedska.cz
3. odd. Jindřiška Gregorová j.gregorova@zs-jestedska.cz
4. odd. Bc. Gabriela Kodytková g.kodytkova@zs-jestedska.cz
5. odd Pavla Korábová
vedoucí vychovatelka
p.korabova@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí  15.30 – 16.30
6. odd Zuzana Kousalová, DiS z.kousalova@zs-jestedska.cz

 

Vychovatelé / školní klub:

Pavel Zícha p.zicha@zs-jestedska.cz

 

Asistenti pedagoga:

Markéta Sochorová
Olga Drahošová
Bc. Iva Štrausová
PhDr. Dušan Kotlár
Mgr. Veronika Mračková
Jindřiška Gregorová
Zuzana Kousalová, DiS

Pověřenec GDPR:

Mgr. Aleš Kozák – 724 335 395, gdpr@zs-jestedska.cz

Skip to content