Zahájení školního roku 2022/2023, rozvrh hodin – konec vyučování, seznam sešitů 2. stupeň, stravování

Milí žáci, vážení rodiče,

v přiložených dokumentech najdete informace k zahájení nového školního roku. První den stráví ve škole všichni žáci 1 vyučovací hodinu (do 8.45 hodin). 

Informace k zájmovým kroužkům budou aktualizovány na začátku září. Předpokládané zahájení zájmových aktivit bude v druhé polovině září. 

Našim žákům, Vám rodičům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku. Nám všem přejeme, aby tento školní rok byl lepší než ten minulý.

Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

Zahájení školního roku a přivítání prvňáčků
Výuka v 1. týdnu ve školním roce 2022_2023
ROZVRH HODIN – konec vyučování 2022-2023

Zápis ze schůzky rodičů 1. tříd, které se konaly 23. června 2022.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 2022

Seznam sešitů pro 2. stupeň – školní rok 2022/2023

Seznam sešitů pro 2. stupeň – školní rok 2022_2023
Přehled označení sešitů

Informace ke stravování

Stravování ve školní jídelně zajišťuje firma GASTRON.
www.gastron.cz

Gastron_Informace ke stravování_2022_2023

Elektronické přihlášky vyplňují žáci všech ročníků, bez vyplnění této přihlášky není možné využívat služeb školního stravování.
https://gastron.cz/prihlaska

V týdnu od 29. 8. 2022 v časech od 8 – 14 hodin bude možné si v jídelně zakoupit čip (cena 60,- Kč, čip se nevrací) pro výdej stravy (vedoucí stravování paní Halaburková), vchod do školní jídelny z Erbenovy ulice (přes rampu).

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content