VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2019

Vážení rodiče,

zde najdete informace k doplňovacím volbám do školské rady.

Výsledky voleb
Zápis o průběhu a výsledku hlasování

Seznam kandidátů
Volby do školské rady 2019_kandidáti_zveřejnění

Informace k průběhu voleb do školské rady dne 24. 10. 2019

Zákonní zástupci mohou volit od 12.00 do 17.00 hodin v prostoru u školních družin a v kanceláři školy.
Voliči mají povinnost prokázat při hlasování svou totožnost. Neprokáže-li volič svou totožnost a oprávněnost hlasovat, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací právo za nezletilého žáka mají oba zákonní zástupci, přičemž hlasuje pouze jeden
z nich.
Po prezentaci obdrží volič hlasovací lístek, na kterém může být zatržen pouze jeden kandidát z řad zákonných zástupců. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů nebo není označen žádný z kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.
Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním vhozením hlasovacího lístku do volební urny.

Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady
Volby do školské rady 2019 – informace pro zákonné zástupce
Formulář volby do ŠR pro zákonné zástupce
Prohlášení kandidáta do voleb ŠR
Volební řád pro volby do školské rady

 

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content