Talentové zkoušky do sportovní třídy 6. ročníku 2021/2022

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO SPORTOVNÍ TŘÍDY 6. ROČNÍKU 2021/2022

Elektronické přihlašování bylo ukončeno v pátek 21. 5. 2021 ve 12 hodin.

Přihláška do sportovní třídy

Bližší informace o organizaci budou upřesněny s ohledem na epidemiologickou situaci.

Děkujeme za pochopení.

Talentové zkoušky_plakát_2021
Talentové zkoušky_Disciplíny a hodnocení

TERMÍN:    úterý 1. června 2021 ve 13 hodin
(přihlášeným uchazečům bude stanovený termín oznámen zasláním na e-mail)

Sraz ve 12.45 hodin u tělocvičny. Ukončení kolem 14.30 hodin, po skončení talentové zkoušky samostatný odchod domů.

MÍSTO:         tělocvična a venkovní areál ZŠ JEŠTĚDSKÁ

S SEBOU:    sportovní obuv a oblečení do tělocvičny i na ven, pití, roušku

Disciplíny:

 • překážková dráha
 • výdrž ve shybu
 • skok daleký z místa
 • člunkový běh
 • hod míčem (1 kg)
 • běh 50 m
 • běh 800 m
 • plavání 25 m
  (z důvodu zákazu plavání v současné době plaveckou dovednost potvrdí vyučující Tv)

O zařazení žáka do sportovní třídy rozhodují tato kritéria:

 • výsledek talentové zkoušky
 • studijní předpoklady *
 • bezproblémové chování
 • aktivně vykonávaný sport
 • zdravotní stav (potvrzení od lékaře bude předloženo až po rozhodnutí o zařazení **)

Rozhodnutí o zařazení žáka vydává ředitel školy na základě splnění výše uvedených kritérií a s přihlédnutím k celkové kapacitě školy.
O zařazení žáka do sportovní třídy bude rozhodnuto ve druhé polovině června.

Podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) je v 6. a 7. ročníku sportovní třídy 5 hodin tělesné výchovy, v 8. a 9. ročníku 4 hodiny tělesné výchovy. Ostatní předměty jsou rozděleny do všech ročníků od 6. do 9. třídy tak, aby splňovaly základní dotaci ŠVP.

Do jednotlivých ročníků následující sportovní kurzy: turistický (6. tř.), lyžařský (7. tř.), cyklistický (8. tř.), sport a pobyt v přírodě (9. tř.)

Kontaktní údaje: tel.: 736 777 319, 482 770 445, e-mail: skola@zs-jestedska.cz

* Žáci, kteří nenavštěvují ZŠ Ještědská, přinesou s sebou na talentové zkoušky kopii pololetního vysvědčení
a katalogového listu – výchovná opatření.

** Na základě vyhlášky MZ ČR č. 391/2013 Sb. je povinná každoroční lékařská prohlídka u výkonnostních sportovců, kteří jsou registrováni v tělovýchovné organizaci, u vrcholových sportovců a u žáků sportovních tříd. Lékařskou prohlídku je nutno absolvovat u sportovního lékaře.

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content