Školní klub

INFORMACE ŠKOLNÍ KLUB

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Kritéria pro přijímání žáků do školního klubu pro školní rok 2017/2018 (317)
2017_ŠK+3.TŘÍDY - přijetí pod čísly, zveřejnění výsledků (243)

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2017/2018 si bude možné vyzvednout pouze první den nového školního roku, a to v pondělí 4. září 2017. Přihlášku odevzdejte nejpozději do středy 6. 9. 2017 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33. Na docházku do školního klubu není právní nárok.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vestibulu školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2017/2018 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 8. 9. 2017. V týdnu od 4. do 8. září 2017 (před vydáním rozhodnutí) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní klub činí 300,-Kč/měsíc.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                    

ředitelství školy
Vnitřní řád ŠD a ŠK (339)

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Rámcový režim dne ŠK

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin.

Do ŠK dochází žáci samostatně. Ve ŠK probíhají volnočasové aktivity – pohybové, manipulační, konstruktivní a společenské hry.

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍHO KLUBU

Žák odchází ze ŠK na základě:

  1. stanoveného rozsahu docházky žáka a způsobu odchodu žáka ze ŠK, tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce
  2. omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠK jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost ŠK písemně

PLATBA ZA ŠK

Platby za školní klub probíhají  bezhotovostním platebním stykem. Měsíční částka je 300,- Kč za žáka a je hrazena ve dvou částkách.

1. platba za září – prosinec 1.200,- Kč, uhrazena do konce září
2. platba za leden – červen 1.800,- Kč, uhrazena do konce ledna

INFORMACE K PLATBĚ

Číslo účtu ŠK: 6438652/0800
Zpráva pro příjemce:  
PŘÍJMENÍ, JMÉNO A TŘÍDA, kterou žák navštěvuje  (např. Novák  Jan 4.B)

V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 300,- Kč vždy k 18. dni daného měsíce.

Příspěvek můžete uhradit i jednorázově za celý školní rok bankovním převodem nebo hotově na sekretariátu ZŠ.

V případě odhlášení je nutno zrušit trvalý příkaz. Jestliže rodič nezaplatí v daném termínu příspěvek na pobyt ve ŠK, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠK.

Kontakt na vychovatele:

Pavel Zícha

p.zicha@zs-jestedska.cz

tel: 603 591 348

Na tomto telefonním čísle jsem k zastižení v Po až Čt mezi 11.30 – 17.00, v Pá 11.30 – 15.00.