Školní klub

INFORMACE ŠKOLNÍ KLUB

24. 10. 2019

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče žáků naší školy,

s ohledem na zvýšený pohyb osob v pavilonu C (školní klub, keramika) Vás prosíme, aby byl omezen vstup do těchto prostor. K tomuto opatření přistupujeme z hygienických a bezpečnostních důvodů.

Při vyzvedání dětí ze školního klubu využijte zvonku u hlavního vchodu, na své děti můžete počkat před školou nebo ve vestibulu školy.

V případě potřeby osobního jednání s panem vychovatelem Vás při vstupu na pavilon C žádáme o použití návleků na svou obuv.

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

Losovaní registračních čísel pro přijetí do školního klubu do výše kapacity proběhne ve středu 4. září 2019 v 9.00 hodin. Losování je veřejné.

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2019/2020 si bude možné vyzvednout od pondělí 26. srpna do pondělí 2. září 2019 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do úterý 3. 9. 2019 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vestibulu školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2019/2020 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 4. 9. 2019. Ve dnech od 2. do 4. září 2019 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní klub činí 300,-Kč/měsíc.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                    

ředitelství školy

 

Vnitřní řád ŠD a ŠK

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Rámcový režim dne ŠK

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin.

Do ŠK dochází žáci samostatně. Ve ŠK probíhají volnočasové aktivity – pohybové, manipulační, konstruktivní a společenské hry.

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍHO KLUBU

Žák odchází ze ŠK na základě:

  1. stanoveného rozsahu docházky žáka a způsobu odchodu žáka ze ŠK, tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce
  2. omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠK jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost ŠK písemně

PLATBA ZA ŠK

Platby za školní klub probíhají  bezhotovostním platebním stykem. Měsíční částka je 300,- Kč za žáka a je hrazena ve dvou částkách.

1. platba za září – prosinec 1.200,- Kč, uhrazena do konce září
2. platba za leden – červen 1.800,- Kč, uhrazena do konce ledna

INFORMACE K PLATBĚ

Číslo účtu ŠK: 6438652/0800
Zpráva pro příjemce:  
PŘÍJMENÍ, JMÉNO A TŘÍDA, kterou žák navštěvuje  (např. Novák  Jan 4.B)

V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 300,- Kč vždy k 18. dni daného měsíce.

Příspěvek můžete uhradit i jednorázově za celý školní rok bankovním převodem nebo hotově na sekretariátu ZŠ.

V případě odhlášení je nutno zrušit trvalý příkaz. Jestliže rodič nezaplatí v daném termínu příspěvek na pobyt ve ŠK, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠK.

Kontakt na vychovatele:

Pavel Zícha

p.zicha@zs-jestedska.cz

tel: 603 591 348

Na tomto telefonním čísle jsem k zastižení v Po až Čt mezi 11.30 – 17.00, v Pá 11.30 – 15.00.

 

Skip to content