Školní družina

Informace o provozu ŠD 2020-2021 – odchody, platby

 

Rozdělení oddělení školní družiny

1. oddělení Mgr. Veronika Mračková v.mrackova@zs-jestedska.cz
2. oddělení Taťána Szillerová t.szillerova@zs-jestedska.cz
3. oddělení Jindřiška Gregorová j.gregorova@zs-jestedska.cz
4. oddělení Bc. Gabriela Kodytková g.kodytkova@zs-jestedska.cz
5. oddělení Pavla Korábová p.korabova@zs-jestedska.cz
6. oddělení Zuzana Kousalová z.kousalova@zs-jestedska.cz

Vedoucí vychovatelka:

Pavla Korábová –  p.korabova@zs-jestedska.cz

konzultace (po dohodě): pondělí  15.30 – 16.30

 

Provoz ŠD

 

Provoz školní družiny

Od 1. září 2020 dochází ke změně provozu školní družiny. Provoz bude denně zahájen v 6.30 hodin. K této změně dochází z důvodu zajištění provozu dvou oddělení v souvislosti s preventivními a protiepidemickými opatřeními.

Děkujeme za pochopení.

 

Denně od 6.30 – 7.40 hodin, 11.40 – 17.00 hodin

Ranní družina: 6.30 – 7.40 (zvonek ŠD ranní)

Děti se scházejí do 7.15 hodin, pak se budova zavírá.

Telefon do ŠD: 739 226 075

 

     

   Aktuality školní družiny 

 

 

 

  Zážitky školní družiny

 

 

 

Fotogalerie školní družiny

   Společné akce ŠD
   1. oddělení
   2. oddělení
   3. oddělení
   4. oddělení
   5. oddělení
   6. oddělení

 

Dokumenty ke stažení:
Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 2020-21

Informace o provozu ŠD 2020-2021 – odchody, platby

Vnitřní řád ŠD a ŠK

Na naší škole funguje školní družina, která má 6 oddělení s kapacitou max. 180 dětí. Do těchto oddělení budou přednostně zařazováni žáci prvního stupně základní školy (§ 9 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Dále je otevřen školní klub, který je přednostně určen pro žáky druhého stupně základní školy. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny (§ 7 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

Skip to content