Sférické kino

V měsíci lednu mohli žáci z našich všech oddělení ŠD a i žáci z vyšších tříd prožít „nový“ zážitek prostřednictvím sférického kina, které nám „vyrostlo“ v jenom z našich oddělení.  Toto sférické kino s promítacím systémem povzbuzuje k absorbování co nejvíce informací. Není to jen „suchá“ teorie, žáci informace lépe přijímají a zapamatují si je, když jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových efektů, dobře zapamato-vatelným hlasem a v zajímavém 360° formátu. Měli jsme možnost si vybrat z více druhů filmů jako např. Tajemství lesa, Dream to fly, Výprava do mikrokosmu, Lidské tělo a Padající hvězda. 

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.