ŠD se zapojila do soutěže Příběh vody

Některá oddělení školní družiny se zapojila do soutěže, kterou pořádají Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. s názvem Příběh vody. My jsme toho hned využili a vytvořili projektový měsíc na téma – Voda kolem nás.

Každé přihlášené oddělení dostalo svou vlastní knihu, která je měsíc prováděla celým koloběhem vody. S dětmi jsme si povídali o všech možných tématech – koloběh vody, kde se voda bere, jaké máme druhy vody a její skupenství,  jak se dostane voda do kohoutku či cestuje kanalizací, co je čistírna odpadních vod, ekologické katastrofy, síla voda ….., Děti viděly různá videa a fotografie o koloběhu vody, ropných katastrofách …..  Hrály různé hry na téma vody, vyzkoušely si i pokusy se sněhem, kdy nasbíraly různé vzorky a po rozpuštění si je prohlížely za pomoci očí, nebo mikroskopu.

Nakonec všechny děti nakreslily na dané téma obrázek. Poté proběhla nominace 7 obrázků v každém oddělení, z kterých naše paní učitelky  formou hlasování vybraly jeden, který jsme poslali do soutěže.

Hlavní cenou je výlet pro školní družinu – pro celé vítězné oddělení ŠD (po domluvě s paní vychovatelkou), druhé a třetí místo odměníme kvalitními výtvarnými potřebami (vždy pro celé vítězné oddělení školní družiny).

A aby to nebylo líto všem ostatním, vyhlásili jsme naši družinovou soutěž. Děti budou v průběhu týdne hlasovat a vybírat 3 nejlepší obrázky za ročník. Vítězové budou pak odměněny diplomem a drobností.

 

 

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.