Projekt Šablony Ještědská 09/2017

Projekt úspěšně ukončen.

Tento projekt (v rámci OP VVV Výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3OP) probíhal v období od září 2017 do konce srpna 2019. Jeho hlavním cílem byly:
1) osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská / matematická gramotnost a inkluze; vzájemná spolupráce pedagogů – čtenářská gramotnost; sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv)
2) podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit (čtenářský klub pro žáky II.stupně, doučování žáků I. i II. stupně ohrožených školním neúspěchem)
3) personální podpora školy (0,5 úvazek pro školního psychologa a školního speciálního pedagoga)
Projekt je spolufinancován Evropskou únií.

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content