Projekt Šablony Ještědská 09/2021

Projekt (v rámci OP VVV Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha) na naší škole bude probíhat od září 2021 do června 2023.

Tentokrát budou podpořeny tyto aktivity:

1) personální podpora školy (0,5 úvazek pro školního psychologa)

2) podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit (doučování žáků I. i II. stupně ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content