Poradenství

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

  • poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • k hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy (posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog a metodik prevence (bližší informace viz níže Poradenský tým) 

 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE – klikněte zde

 

 

PORADENSKÝ TÝM 

Výchovný poradce: Mgr. Hana Vrabcová

místnost: Kabinet přírodopisu a zeměpisu, pavilon B

e-mail: h.vrabcova@zs-jestedska.cz

konzultace: čt 15.00-16.00 (po předchozí domluvě)

Činnost výchovné poradkyně
Činnost výchovné poradkyně (staženo 140× )

 

Speciální pedagog: Mgr. Jitka Marečková

místnost: Kabinet poradenského pracoviště, pavilon A

e-mail: speci.pedagog@zs-jestedska.cz

telefon: 777 053 498

konzultace: pondělí a úterý 8.30 – 15.00

Konzultace po předchozí domluvě, nejlépe e-mailem.

Činnost speciální pedagožky
Činnost speciální pedagožky (staženo 146× )

 

Školní psycholog: Mgr. Dana Fišerová

místnost: Kabinet poradenského pracoviště, pavilon A

e-mail: d.dlouha@zs-jestedska.cz

konzultace: pondělí 10.30 – 17.00, pátek 8.00 – 14.00

Konzultace po předchozí domluvě, nejlépe e-mailem.

Činnost školní psycholožky
Činnost školní psycholožky (staženo 161× )

 

Metodik primární prevence: Mgr. Eva Bednářová

e-mail: e.bednarova@zs-jestedska.cz

konzultace: nyní mateřská dovolená, konzultace možná po předchozí domluvě e-mailem

kontaktní osoba: Mgr. Eva Bambuchováe.bambuchova@zs-jestedska.cz

místnost: ředitelna školy

konzultace: čt 15.00 – 16.00 (po předchozí domluvě)

Činnost metodičky prevence
Činnost metodika prevence (staženo 127× )