Proběhl II. ročník Pohádkového lesa

Uplynuly dva roky, kdy proběhl první ročník Pohádkového lesa. Letos druhý ročník vyšel přímo na Den dětí a i snad díky tomu, bylo v lese více dětí než pohádkových postav. Celá akce probíhala v Horním Hanychově v Liberci, kde na děti a rodiče čekal lesní okruh s pohádkovými postavami. Po trase mohli návštěvníci potkat 16 stanovišť, kde děti plnily různé disciplíny. A co děti mohly zažít? Mohly navlékat poztrácené korále Makové panenky, zajezdit si s Hurvínkem a Máničkou na koloběžce, zahrát si bowling se zvířátky z Madagaskaru, poznávat vůně koření Babky kořenářky, sednout si u Ježibaby na lopatu či skládat puzzle s Alenkou a Kloboučníkem z říše divů. A jelikož to byl pohádkový les, občas se zjevil Dědeček Hříbeček, zacinkal a zase zmizel.

Cíl pohádkové cesty vedl až na místní Spáleniště, kde Hasiči z Horního Hanychova, Policie ČR, Lesy ČR a Water Rescue připravili pro děti velkolepé defilé a to v podobě opékání vuřtů, prohlídky hasičských aut, skákacích hradů a jako třešnička všeho byla pěna od hasičů, ve které se děti po celém dni mohly zchladit.

Velké poděkování patří pedagogům ze ZŠ Ještědská, Hasičům z Horního Hanychova ve spolupráci SRPŠ; Lesům ČR, s. p.; Policii ČR; Water Rescue Liberec o. s.; Školní jídelně Gastron a všem rodičům a žákům, kteří se jakkoliv podíleli na celé akci. Bez Vás by tato akce nemohla proběhnout, děkujeme.

V neposlední řadě děkujeme všem účastníkům, kteří se stali součástí Pohádkového lesa a prožili Dětský den s námi. Děkujeme a za dva roky se opět budeme těšit.

Pohádkové postavy

Madagaskar v celé své kráse
Jak se sedá na lopatu, Ježibabo?
Na koloběžce u Hurvínka
Uši s Hurvínkem
Alenka a Kloboučník z říše divů
Pěnová lázeň od hasičů
Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content