Organizační informace

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vyučovací hodiny
0. hodina: 7.00 – 7.45
1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
3. hodina: 10.00 – 10.45
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
Odpolední vyučování: individuálně podle rozvrhu tříd
Začátek školního roku: pondělí 2. září 2019
Konec 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
Konec školního roku: úterý 30. června 2020
Začátek školního roku 2020/2021: úterý 1. září 2020
   
PRÁZDNINY:  
Podzimní: 29. října a 30. října 2019
Vánoční: 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
Pololetní: 31. ledna 2020
Jarní: 9. 3. –  15. 3. 2020
Velikonoční: 9. dubna, 10. dubna 2020 státní svátek
Hlavní: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020
   
Den otevřených dveří: 1. 4. 2020 (středa)
Zápis do 1. třídy: 23. 4. 2020 (čtvrtek)
Pobyty v přírodě, výlety, exkurze: 1. 6. – 12. 6. 2020, 24. 6. – 25. 6. 2020
Přihlášky ke studiu: do 1. 3. 2020
Přijímací zkoušky: maturitní obory v termínu od 12. 4. – 28. 4. 2020
Obory vzdělání s talentovou zkouškou: přihlášky do 30. 11. 2019
Talentové zkoušky: 2. 1. – 15. 1. 2020
Konzervatoř, talentové zkoušky: 15. 1. – 31. 1. 2020
Gymnázium se sportovní přípravou: 2. 1. – 15. 1. 2020
Škola zadními vrátky / Dedefest 2020: 19. 6. 2020 (pátek)

Pedagogické rady:
pondělí 2. 9. 2019

I. čtvrtletí 11. 11. 2019
I. pololetí 22. 1. 2020
III. čtvrtletí 6. 4. 2020
II. pololetí 17. 6. 2020

Třídní schůzky:          (čtvrtek, pokud není uvedeno jinak)

5. 9. 2019 pouze 1. třídy, v 16.00 hodin
12. 9. 2019 v 16.00 hodin pro 1. st., 6. třídy v 16.30, 7. – 9. třídy v 17.00 hodin
18. 11. – 29. 11. 2019 individuální třídní schůzky
16. 4. 2020 v 16.00 hodin pro 1. st., v 17.00 hodin pro 2. st.
28. 5. 2020 individuální třídní schůzky
2. 6. 2020 informativní schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd, školní jídelna

 

Ředitelská volna:

čtvrtek 26. 9. 2019
pátek 27. 9. 2019

Sběr papíru: průběžně


Školička sovy Matyldy:
        (úterý)

ve 2. pololetí
termíny 4. 2., 3. 3., 31. 3., 5. 5., 2. 6.

 

Skip to content