Organizační informace

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Vyučovací hodiny
0. hodina: 7.00 – 7.45
1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
3. hodina: 10.00 – 10.45
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
Odpolední vyučování: individuálně podle rozvrhu tříd
Začátek školního roku: pondělí 4. září 2017
Konec  1. pololetí: středa 31. ledna 2018
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018
   
PRÁZDNINY:  
Podzimní: 26. října a 27. října 2017
Vánoční: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018, vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Pololetní: 2. února 2018
Jarní: 26. 2. –  4. 3. 2018
Velikonoční: 29. března a 30. března 2018
Hlavní: od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
   
Den otevřených dveří: 4. 4. 2018
Zápis do 1. třídy: 26. 4. 2018
Pobyty v přírodě, výlety, exkurze: 4. 6. – 15. 6. 2018, 25. – 26. 6. 2018
Přihlášky ke studiu:  do 1. 3. 2018
Přijímací zkoušky (4 leté obory): 1. termín – 12. 4. 2018 (náhradní termín – 10. 5. 2018)
  2. termín – 16. 4. 2018 (náhradní termín – 11. 5. 2018)
Přijímací zkoušky (víceletá gymn.): 1. termín – 13. 4. 2018 (náhradní termín – 10. 5. 2018)
  2. termín – 17. 4. 2018 (náhradní termín – 11. 5. 2018)
  více informací na www.edulk.cz
Talentové zkoušky:  
Konzervatoř, talentové zkoušky:  
Gymnázium se sportovní přípravou:  
Škola zadními vrátky / Dedefest 2017: 22. 6. 2018

Pedagogické rady:
pondělí 4. 9. 2017

I. čtvrtletí pondělí 13. 11. 2017
I. pololetí středa 24. 1. 2018
III. čtvrtletí pondělí 9. 4. 2018
II. pololetí středa 20. 6. 2018

 

Třídní schůzky:          (čtvrtek, pokud není uvedeno jinak)

7. 9. 2017 pouze 1. třídy, v 16.00 hodin 
14. 9. 2017 v 16.00 hodin pro 1. st., v 17.00 hodin pro 2. st. (bez 1. tříd)
20. 11. – 31. 11. 2017 individuální třídní schůzky
19. 4. 2018 v 16.00 hodin pro 1. st., v 17.00 hodin pro 2. st.
31. 5. 2018 individuální třídní schůzky
termín bude upřesněn informativní schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd

 

Ředitelská volna:

středa 27. 9. 2017
pátek 29. 9. 2017
(čtvrtek 28. 9. 2017 státní svátek)


Školička sovy Matyldy:
        (čtvrtek)

ve 2. pololetí, bude upřesněno (viz úvodní stránka – Matylda)