Organizační informace

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Vyučovací hodiny
0. hodina: 7.00 – 7.45
1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
3. hodina: 10.00 – 10.45
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
Odpolední vyučování: individuálně podle rozvrhu tříd
Začátek školního roku: pondělí 3. září 2018
Konec  1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019
   
PRÁZDNINY:  
Podzimní: 29. října a 30. října 2018
Vánoční: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
Pololetní: 1. února 2019
Jarní: 4. 3. –  10. 3. 2019
Velikonoční: 18. dubna, 19. dubna 2019 státní svátek
Hlavní: od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
   
Den otevřených dveří: 3. 4 . 2019 (středa)
Zápis do 1. třídy: 25. 4. 2019 (čtvrtek)
Pobyty v přírodě, výlety, exkurze: 3. 6. – 14. 6. 2019, 25. – 26. 6. 2019
Přihlášky ke studiu:  do 1. 3. 2019
Přijímací zkoušky: maturitní obory v termínu od 12. 4. – 26. 4. 2019
Talentové zkoušky: přihlášky do 30. 1. 2018
  2. 1. – 15. 1. 2019
Konzervatoř, talentové zkoušky:  15. 1. – 31. 1. 2019
Gymnázium se sportovní přípravou: 12. 4. – 26. 4. 2019
Škola zadními vrátky / Dedefest 2019: 21. 6. 2019

Pedagogické rady:
pondělí 3. 9. 2018

I. čtvrtletí pondělí 12. 11. 2018
I. pololetí středa 23. 1. 2019
III. čtvrtletí pondělí 8. 4. 2019
II. pololetí středa 19. 6. 2019

Schůzka před zápisem do 1. tříd, podle termínu zápisu.

Třídní schůzky:          (čtvrtek, pokud není uvedeno jinak)

6. 9. 2018 pouze 1. třídy, v 16.00 hodin
13. 9. 2018 v 16.00 hodin pro 1. st., 6. třídy v 16.30, 7. – 9. třídy v 17.00 hodin
19. 11. – 30. 11. 2018 individuální třídní schůzky
11. 4. 2019 v 16.00 hodin pro 1. st., v 17.00 hodin pro 2. st.
30. 5. 2019 individuální třídní schůzky
termín bude upřesněn 4. června 2019, v 16.00 hodin, školní jídelna

 

Ředitelská volna:

26. 9. 2018
27. 9. 2018

Sběr papíru: průběžně


Školička sovy Matyldy:
        (úterý)

ve 2. pololetí, 5. února, 12. března, 2. dubna, 7. května, 4. června