Matylda

 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 20. DUBNA 2017.

Školička sovy Matyldy - plakát (152)
Matylda - rozdělení do tříd (160)

Ve čtvrtek 8. června 2017 se uskuteční 5. lekce Školičky sovy Matyldy. Děti se sejdou ve vestibulu školy (u hlavního vchodu) před 16. hodinou, kde si je převezmou paní učitelky. Děti jsou rozděleny do 4 tříd – ČERVENÁ, ŽLUTÁ, MODRÁ, ZELENÁ.  V těchto skupinách budou pracovat celé pololetí.

Na co se děti mohou při třetím setkání těšit?

ČERVEN

Co Vás čeká?

 1. Určování počtu, barev, přiřazování číslic
 2. Hledání slov začínajících na stejnou hlásku
 3. Uvolňovací grafomotorické cviky – obtahování paprsků
 4. Písnička
 5. Tvoření z papíru, vystřihování, skládání
 6. Závěrečné rozloučení, překvapení

7. 2. 2017 PŘIHLÁŠKY UZAVŘENY

Milí rodiče!

Máte doma předškoláka? Nabízíme Vám pro něj „Školičku sovy Matyldy“, která Vaše dítě seznámí s tím, jak to ve škole probíhá. Přesvědčíme Vašeho předškoláka, aby šel v září 2017 do školy s radostí a úsměvem. Bez strachu a pláče z toho, co nového ho čeká.

Začíná v únoru 2017!

Kdy:          1 × za měsíc ve čtvrtek

Termíny:   16. 2., 9. 3., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Kde:           Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88

Čas:           16.00 – 17.00 hodin

S sebou:    přezůvky, pití

Cena:         200 Kč na pololetí  (nákup materiálu)

náplň hodin:

 • hry s čísly, barvami a písmeny
 • výtvarný, hudební a dramatický projev
 • základní návyky – sebeobsluha
 • správné držení tužky při písemném projevu
 • seznámení s prostory školy
 • tematické práce – zima, jaro, Velikonoce, mláďata, léto

Kapacita je omezena (60 dětí), proto JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
Přihlášky ELEKTRONICKÉ (od 23. 1. 2017). Zaplacení poplatku je možné
v kanceláři školy v týdnu od 30. 1. do 8. 2., vždy od 8.00 do 15.00 hodin.
Bez platby nebude po 8. 2. přihláška akceptována (z důvodu přípravy a nákupu pomůcek).
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ZDE

POZNÁMKA: účast na všech termínech není povinností, ale bude vítána (práce bude soustavnější, bude navazovat)