Jak vznikají knihy

V rámci čtenářských dílen jsme pozvali na jednu hodinu do třídy 3. B paní Ivetu Papírníkovou, maminku našeho spolužáka Matouše. Využili jsme toho, že pracovala v knihovně, a tak nás napadlo, že by se s dětmi mohla podělit o zkušenosti ze své práce. Hodina na povídání paní Papírníkové nestačila, děti se dozvěděly, jak dlouho fungují knihovny, jak vznikaly knihy, na co se psalo. Kromě všeobecně známého psaní na kamenné nebo hliněné desky, to byl i želví krunýř, na který psali v Číně. Děti se dozvěděly, co je papyrus nebo pergamen, na které se dlouho psalo. V závěru povídání se děti zajímaly, jak se stát knihovnicí, kolik knih se musí přečíst, které knihy si nejčastěji lidé půjčují. Děkujeme paní Ivetě Papírníkové, že si našla čas a přišla do naší třídy podělit se o své bohaté znalosti.

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.