Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, přihlášky ke stravování

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Stravování ve školní jídelně zajišťuje firma GASTRON – přihlášení dětí ke stravování bude možné poslední týden v srpnu – od středy 28. srpna 2019 v době 8 – 14 hodin (vedoucí stravování paní Halaburková), předem je možné si stáhnout a vyplnit přihlášku ke stravování.

www.gastron.cz

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Přihláška ke stravování ve školním roce 2019_2020
Informace pro strávníky Gastron_2019

Žáci vyšších ročníků dostanou přihlášky na začátku školního roku od třídních učitelů.

Cena oběda pro děti 1. tříd je 24,-Kč, cena čipu 60,-Kč. První platba v hotovosti, dále trvalý příkaz, přinést si číslo účtu),  vchod do školní jídelny z Erbenovy ulice (přes rampu).

V příloze najdete zápis ze schůzky pro rodiče, která se uskutečnila v úterý  4. června 2019 ve školní jídelně školy.

Další informace k organizaci školního roku 2019/2020, provozu  školní družiny, zájmovým kroužkům a jiná důležitá sdělení budou vkládány na webové stránky.

První den stráví ve škole žáci 1. tříd 1 vyučovací hodinu. Po zahájení školního roku a přivítání dětí a rodičů ve třídách půjdou rodiče prvňáčků na schůzku do školní jídelny, kde dostanou informace ohledně školní družiny. Malí školáci zůstanou ve třídách s paní učitelkou do konce 1. vyučovací hodiny (8.45 hodin). První den si děti přinesou aktovku, aby si mohly odnést pomůcky a sešity, které ve škole 2. září dostanou. Ostatní pomůcky na tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu a jiné si budou do třídy nosit průběžně v dalších dnech. Podle rozvrhu se děti v 1. třídách budou učit od čtvrtka 5. září a paní učitelky budou děti a rodiče průběžně informovat.

 

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.