Informace pro rodiče a žáky v době uzavření školy

20. 3. 2020

Informace pro 2. stupeň k vyzvednutí učebnic a sešitů

Ti, kteří jsou v současné době v karanténě, se na vyzvednutí učebnic a sešitů domluví individuálně s třídním učitelem po ukončení karantény.

19. 3. 2020

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. Ošetřovné bude platit po celou dobu mimořádného opatření a po celou dobu uzavření škol bude platit i zpětně. Ti, kdo si již požádali, tak nebudou muset vyplňovat novou žádost. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let.

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Informace aktualizujeme a vkládáme do tohoto příspěvku. Jednotlivé sekce (záložky) aktualizovány nejsou, tam budeme doplňovat pouze Info pro rodiče IZS dle potřeby.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními se neuskuteční plánovaný Den otevřených dveří a další lekce Školičky sovy Matyldy pro předškolní děti.

Všechny akce jsou zrušeny (týká se i sběru papíru).

16. 3. 2020

Informace o formě zadávání učiva a domácí přípravy, potvrzení ošetřovného
Informace o formě zadávání učiva a domácí přípravy, potvrzení ošetřovného

Zajištění hlídání dětí v době uzavření základních škol
Kontakt na fakultní koordinátorku, jež zájemcům – rodičům či institucím pomůže přidělit studenta na pomoc při hlídání dětí.
Kontaktní údaje: Ilona Sovová, e-mail: ilona.sovova@tul.cz, tel. 724 027 718 

14. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 16. března proběhne provozní porada pedagogů, kde se domluvíme na konkrétních postupech. Budeme se snažit co nejefektivněji nastavit formu domácího vzdělávání.

Neprodleně Vás budeme informovat o formě zadávání učiva a domácí přípravy. 

Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec požádala studenty o pomoc při zajištění hlídání dětí v době uzavření základních škol. Hlídání dětí by probíhalo v rodinách, aby rodiče mohli dále pracovat.

Jakmile budeme mít konkrétní informace, zveřejníme je na našich stránkách.

Prosíme Vás o trpělivost.

Komentáře nejsou povoleny, ale můžete zadat odkaz z Vašeho webu.

Komentáře nejsou povoleny.