Informace k testování od 3. ledna 2022

Vážení rodiče,
od pondělí 3. ledna bude pokračovat antigenní testování.
 
 
V tomto letáku najdete informace k četnosti testování, postupu při pozitivním výsledku antigenního testu, vystavení žádanky na PCR test, odkaz na seznam odběrových míst a další postup, pokud bude výsledek PCR testu pozitivní.
 
Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.  
Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
Pokud dítě dochází do ranní družiny, testuje se při příchodu do školní družiny.
 
Stále platí, že je umožněno testování doneseným testem – musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování.
 
Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.  
 
Děkuji všem za spolupráci a ochotu.
 
Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy
 
Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content