Informace k testování od 17. ledna 2022

Vážení rodiče,

od pondělí 17. ledna se mění četnost antigenního testování 1x týdně.

Screeningové testování probíhá pouze 1x za týden, a to každé pondělí, není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se screeningové testování první vyučovací den v týdnu.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Nadále platí, že se testují i děti a žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na Covid-19.

 
V tomto letáku najdete informace k testování, postupu při pozitivním výsledku antigenního testu, vystavení žádanky na PCR test, odkaz na seznam odběrových míst a další postup, pokud bude výsledek PCR testu pozitivní.
 
V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.  
Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
Pokud dítě dochází do ranní družiny, testuje se při příchodu do školní družiny.
 
Stále platí, že je umožněno testování doneseným testem – musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování.
 
Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.  
 
Děkuji všem za spolupráci a ochotu.
 
Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy
 
Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content